Witamy na stronie Zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy zamówienia UMB.

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert Sortuj rosnąco
AI.220.82.2023ZC Wykonanie identyfikacji wizualnej projektu Białystok PLUS (Białystok Polish Longitudinal University Study). usługi
AWM/ERAS/01/2023/TM Zaprojektowanie, przygotowanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Biura Programu Erasmus+ w ramach finansowania z funduszy wsparcia organizacyjnego (OS) Programu Erasmus+ w ramach umowy finansowej nr 2022-1-PL01-KA131-HED-000053719
usługi
TZ.220.19.2023.ZO.3 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej dostawy
AGU.224.256.2023 Przedmiotem umowy jest:
1) usługa dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych
2) monitoring stanu ww. urządzeń wraz z odczytem liczników wykonanych kopii/wydruków za pośrednictwem powiadomień e-mailowych oraz usługą rozliczania kosztów dla urządzeń dzierżawionych
3) dostarczanie materiałów eksploatacyjnych, serwis dzierżawionych urządzeń
usługi
TZ.220.14.2023.ZO.17 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Centrum Badań Klinicznych UmB dostawy
AGU.213.8.2023 Przedmiotem umowy jest wykonanie i montaż 200 sztuk rolet materiałowych w Domu Studenta nr 2 ul. Waszyngtona 23 w Białymstoku, zgodnie
z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia.
usługi
TZ.220.14.2023.ZO.16 Dostawa drobnego sprzętu stomatologicznego dostawy
AGU.242.2.2023 Ubezpieczenie studentów Pakiet Medyka w zakresie:
• Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
• Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
• Ochrony prawnej
usługi
TZ.220.4.2023.ZO.26 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej:
Fitbit
dostawy
TZ.220.14.2023.ZO.14 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Farmakognozji UmB dostawy