Witamy na stronie Zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy zamówienia UMB.

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert Sortuj rosnąco
TZ.220.6.2023.05.33 dostawa drobnego sprzętu rehabilitacyjnego dostawy
TZ.220.6.2023.06.33 dostawa drobnego sprzętu rehabilitacyjnego z podziałem na 3 części dostawy
OWBK/070/2023/01 Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podmiotu, który będzie świadczył usługi rzecznika patentowego w zakresie doradztwa i ochrony praw własności przemysłowej usługi
TIN.200.2.2023 Zamówienie obejmuje wykonanie robót polegających na utwardzeniu nawierzchni przy budynkach Collegium Primum oraz Collegium Floridum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ulicy Adama Mickiewicza 2A i 2B roboty budowlane
TZ.220.3.H.2023 Sukcesywna dostawa materiałów instalacyjno-sanitarnych 2023-2024 dostawy
TZ.220.19.2023.ZO.1 Zestaw Sprzętów AGD- Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem oraz dostarczeniem instrukcji obsługi i karty gwarancyjnej . dostawy
AI.220.59.2023ZC Dostawa licencji dostawy
TZ.2200.3.C.2023 Sukcesywna dostawa azotu ciekłego 2023-2024 dostawy
TZ.220.4.2023.ZO.18 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej:
Waga Ohaus
dostawy
APK.512.6.2023 Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi cateringowej w ramach realizacji Projektu pn. „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”, nr POWR.07.01.00-00-0002/22 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Wsparcie REACT- EU dla obszaru zdrowia w latach 2022 – 2023, Działanie 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia usługi