Witamy na stronie Zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy zamówienia UMB.

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert Sortuj rosnąco
OWBK.613.1.3.2023 Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie Wykonawcy do wykonania badania WBMR w ramach eksperymentu badawczego pn. „Badanie porównawcze wartości klinicznej innowacyjnych technik obrazowania całego ciała WBMR i PET/MR względem PET/CT oraz standardowej ścieżki diagnostycznej w przedoperacyjnej ocenie stadium zaawansowania zmian u chorych na raka piersi”, nr 2023/ABM/01/00012, finansowanego przez Agencję Badań Medycznych. usługi szacowania wartości
AZP.25.4.9.2023 Szkolenie z zaawansowanej obsługi aplikacji MS Excel dla kadry administracyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku usługi społeczne
AI.220.90.2023ZC Dostawa pętli indukcyjnej dostawy
AI.220.87.2023ZC Dostawa sprzętu multimedialnego na potrzeby jednostek UMB dostawy
TZ.220.12.2023.ZO.9 Meble do pomieszczeń magazynowych i laboratoryjnych – 1 kpl. dostawy
AI.220.88.2023ZC Dostawa komputerów, akcesoriów komputerowych oraz sprzętu multimedialnego na potrzeby jednostek UMB

dostawy
ARE.610.12.1.2023 Zamówienie dotyczy wykonania usługi audytu zewnętrznego projektu pn. „Nowe skojarzone terapie w leczeniu nadciśnienia płucnego ukierunkowane na blokowanie obwodowych receptorów kannabinoidowych CB1 plus hamowanie iNOS lub pobudzanie AMPK”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie umowy nr UMO-2021/41/B/NZ7/03757 z dnia 10.01.2022 r. usługi
TZ.220.18.2023.ZO.3 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji zestawu do przygotowania preparatów cytodiagnostycznych dostawy
TZ.220.10.2023.ZO.2 Dostawa mineralizatora mikrofalowego wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dostawy
TZ.220.13.2023.ZO.6 Dostawa wytwornicy pary z automatycznym napełnianiem - 1 szt. dostawy