Witamy na stronie Zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy zamówienia UMB.

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert Sortuj rosnąco
TZ.220.4.2023.ZO.16 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej:
Waga SECA 799
dostawy
TZ.220.14.2023.ZO.12 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz stomatologicznego dostawy
TZ.220.4.2023.ZO.15 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej z podziałem na 3 części. dostawy
TZ.220.14.2023.ZO.11 Dostawa drobnego sprzętu stomatologicznego dostawy
AZP.25.4.6.2023 Przeprowadzenie szkolenia „Dostępność z zastosowaniem standardów WCAG 2.1” usługi społeczne
AI.220.62.2023ZC Wykonanie identyfikacji wizualnej projektu Białystok PLUS (Białystok Polish Longitudinal University Study) usługi
TIN.200.1.2023 Zagospodarowanie terenu przy budynku Hali Sportowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ulicy Michała Wołodyjowskiego 1
roboty budowlane
TZ.220.6A.2023.ZO.11 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego. dostawy
TZ.220.6A.2023.ZO.10 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 2 części. dostawy
TZ.220.6A.2023.ZO.9 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego.
dostawy