Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł - usługi

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert Sortuj rosnąco
ARE.613.1.1.2023 Zaplanowanie i realizacja kampanii marketingowej w mediach społecznościowych w ramach projektu pt. „Przeciwciała monoklonalne w skojarzeniu z analogami tiazolidynonu jako nowoczesna strategia przeciwnowotworowa”. Projekt finansowany jest przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Partnerstwa Strategiczne. usługi
AGU.220.8.2023 Usługi w zakresie sukcesywnych tłumaczeń pisemnych tekstów artykułów naukowych z języka polskiego na język angielski i korekty językowej anglojęzycznych tekstów artykułów naukowych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. usługi
OWBK.613.1.5.2023 Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy usługi polegającej na administrowaniu zwrotami kosztów dojazdów uczestnikom badania pn. Randomizowane, kontrolowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne oceniające wpływ leczenia metforminą na funkcję endometrium u kobiet z rozpoznaną idiopatyczną niepłodnością, o skróconej nazwie METIN usługi
AWM/INT/13/2023/TM Tłumaczenia pisemne (zwykłe) z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski związane z umiędzynarodowieniem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. usługi
AGU.213.14.2023 Wyłonienie Wykonawcy na ochronę planowanych wydarzeń w Klubie Studenckim "CoNieCo" w 2024 r. usługi
ARE.613.8.2023 Zapytanie ofertowe na przygotowanie kolacji w restauracji oraz ogniska na ok. 35 osób w dniu 16.12.2023 w ramach projektu pn. „JoinUs4Health - Join Us To Optimize Health Through Cohort Research”. usługi
AGU.224.364.2023 Utrzymanie w ruchu urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych (naprawy i konserwacja) użytkowanych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. usługi
AGU.213.13.2023 Wyłonienie Wykonawcy na ochronę planowanych wydarzeń w Klubie Studenckim "CoNieCo" w 2024 r. usługi
ARE.613.7.2023 Zapytanie ofertowe na tłumaczenie symultaniczne z języka polskiego na język angielski podczas spotkania online w ramach Citizen Science Week w projekcie JoinUs4Health usługi
ARE.613.6.2023 Zapytanie ofertowe na organizację cateringu w Centrum Futuri UMB na spotkanie w ramach projektu JoinUs4Health w dniu 30.11.2023 usługi
ADN.642.1.2023 Zapytanie ofertowe na organizację uroczystej kolacji w restauracji w ramach konferencji „Towards Comprehensive Population Studies II” w dniu 01.12.2023. usługi
ADN.642.1.2023 Zapytanie ofertowe na organizację uroczystej kolacji w restauracji w ramach konferencji „Towards Comprehensive Population Studies II” w dniu 02.12.2023 usługi
ARE.613.5.2023 JoinUs4Health Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania i dostarczenia gadżetów promocyjnych na potrzeby projektu JoinUs4Health 101006518 finansowanego przez Komisję Europejską z Programu Ramowego Horyzont 2020 cz. 3. usługi
AWM/INT/10/2023/TM Przedmiotem zamówienia jest usługa efektywnego pozyskiwania kandydatów na studia lekarskie prowadzone w języku angielskim przez Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku usługi
ARE.610.12.1.2023 Zamówienie dotyczy wykonania usługi audytu zewnętrznego projektu pn. „Nowe skojarzone terapie w leczeniu nadciśnienia płucnego ukierunkowane na blokowanie obwodowych receptorów kannabinoidowych CB1 plus hamowanie iNOS lub pobudzanie AMPK”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie umowy nr UMO-2021/41/B/NZ7/03757 z dnia 10.01.2022 r. usługi