Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł - usługi

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert Sortuj rosnąco
AWM/NAW/1/2024/TM Organizacja imprezy turystycznej „Welcome to Bialystok – III International Sightseeing Day” w ramach projektu pt. „Mosty zamiast murów. Wzmocnienie komunikacji i zdolności do obsługi zagranicznych interesariuszy uczelni”. Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Welcome to Poland (2023). usługi
AWM/NAW/2/2024/TM Naniesienie zmian w istniejącym projekcie graficznym, skład, łamanie i wydruk informatorów w języku angielskim w ramach projektu pt. „Wszędzie dobrze, ale w UMB najlepiej. Promocja Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na arenie międzynarodowej”. Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Welcome to Poland (2023). usługi
AWM/INT/04/2024/TM Projekt graficzny, skład, łamanie i wydruk kalendarzy akademickich w języku polskim w ramach Programu Erasmus+ i języku angielskim w ramach Programu Welcome to Poland Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
usługi
TIN.200.4.2024 Opracowanie dokumentu pn.: "Ocena wrażliwości na zmiany klimatu i ryzyka zmiany klimatu dla inwestycji "Budowa budynku Centrum Dydaktyczno - Egzaminacyjnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku" usługi
AWM/ERAS/03/2024/TM Zaprojektowanie, przygotowanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Biura Programu Erasmus+ w ramach finansowania z funduszy wsparcia organizacyjnego (OS) Programu Erasmus+ w ramach umowy finansowej nr 2022-1-PL01-KA131-HED-000053719 usługi
TIN.201.4.2024. Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej naprawy schodów zewnętrznych Pałacu Branickich w Białymstoku wraz z ekspertyzą techniczną wyjaśniającą przyczynę destrukcji schodów usługi
AGU.213.6.2024 Zapytanie ofertowe nr AGU.213.6.2024 dotyczące wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu i montażu 97sztuk rolet i plis w tym 2 lufciki. usługi
ARE.614.1.2024 Zapytanie ofertowe na organizację cateringu w Centrum Futuri UMB ul. Waszyngtona 15 B w Białymstoku na 60 osób na spotkanie pn. „Giełda dobrych praktyk projektowych” w dniu 10.06.2024 r. usługi
AGU.213.4.2024 Wyłonienie wykonawcy usługi zbierania odpadów medycznych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z jednostek Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. usługi
AGU.213.3.2024 Wyłonienie Wykonawcy usług pralniczych na rzecz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Domów Studenta Nr 1 i Nr 2. usługi
1.18thBIMC.2024 Zapytanie ofertowe na usługę cateringową w budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB przy ul. Szpitalnej 37 w Białymstoku na 200 osób w dniach 10-12.05.2024 r. w ramach konferencji 18th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, w ramach projektu Doskonała Nauka - Wsparcie Konferencji Naukowych, dofinansowanego ze środków budżetu państwa: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. usługi
2.18thBIMC.2024 Zapytanie ofertowe na przygotowanie kolacji w Pałacu Branickich przy ul. Jana Kilińskiego 1 w Białymstoku na 200 osób w dniu 11.05.2024 r. w ramach konferencji 18th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, w ramach projektu Doskonała Nauka - Wsparcie Konferencji Naukowych, dofinansowanego ze środków budżetu państwa: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
usługi
ARE.613.1.1.2024 Zapytanie ofertowe na przygotowanie obiadokolacji w restauracji w ramach projektu pt. „Przeciwciała monoklonalne w skojarzeniu z analogami tiazolidynonu jako nowoczesna strategia przeciwnowotworowa”. Projekt finansowany jest przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Partnerstwa Strategiczne. usługi
Nr AGU.214.4.2024 Wyłonienie wykonawcy usługi zbierania odpadów o kodach 17 09 04 (zmieszane odpady z budowy i remontów) i 20 03 07 (odpady wielkogabarytowe) i (odpady zielone) 20 02 01 - odpady zielone ulegające biodegradacji na terenie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. usługi
ARE.613.1.1.2023 Zaplanowanie i realizacja kampanii marketingowej w mediach społecznościowych w ramach projektu pt. „Przeciwciała monoklonalne w skojarzeniu z analogami tiazolidynonu jako nowoczesna strategia przeciwnowotworowa”. Projekt finansowany jest przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Partnerstwa Strategiczne. usługi