Witamy na stronie Zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy zamówienia UMB.

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert Sortuj rosnąco
AWM/ERAS/01/2023/TM Zaprojektowanie, przygotowanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Biura Programu Erasmus+ w ramach finansowania z funduszy wsparcia organizacyjnego (OS) Programu Erasmus+ w ramach umowy finansowej nr 2022-1-PL01-KA131-HED-000053719
usługi
TZ.220.19.2023.ZO.3 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej dostawy
AGU.224.256.2023 Przedmiotem umowy jest:
1) usługa dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych
2) monitoring stanu ww. urządzeń wraz z odczytem liczników wykonanych kopii/wydruków za pośrednictwem powiadomień e-mailowych oraz usługą rozliczania kosztów dla urządzeń dzierżawionych
3) dostarczanie materiałów eksploatacyjnych, serwis dzierżawionych urządzeń
usługi
TZ.220.14.2023.ZO.17 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Centrum Badań Klinicznych UmB dostawy
TZ.220.14.2023.ZO.16 Dostawa drobnego sprzętu stomatologicznego dostawy
TZ.220.4.2023.ZO.26 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej:
Fitbit
dostawy
TZ.220.14.2023.ZO.14 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Farmakognozji UmB dostawy
AI.220.77.2023ZC Dostawa tabletów z etui i stacji dokujących dostawy
CSM.PS.08.2023 Wyłonienie Wykonawców symulujących role pacjentów podczas zajęć dydaktycznych ze studentami kierunku lekarskiego w okresie od 01.10.2023 do 31.10.2024. usługi
TZ.220.19.2023.ZO.2 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej z podziałem na 2 części: dostawy