Witamy na stronie Zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy zamówienia UMB.

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert Sortuj rosnąco
AI.220.88.2023ZC Dostawa komputerów, akcesoriów komputerowych oraz sprzętu multimedialnego na potrzeby jednostek UMB

dostawy
ARE.610.12.1.2023 Zamówienie dotyczy wykonania usługi audytu zewnętrznego projektu pn. „Nowe skojarzone terapie w leczeniu nadciśnienia płucnego ukierunkowane na blokowanie obwodowych receptorów kannabinoidowych CB1 plus hamowanie iNOS lub pobudzanie AMPK”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie umowy nr UMO-2021/41/B/NZ7/03757 z dnia 10.01.2022 r. usługi
TZ.220.18.2023.ZO.3 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji zestawu do przygotowania preparatów cytodiagnostycznych dostawy
TZ.220.10.2023.ZO.2 Dostawa mineralizatora mikrofalowego wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dostawy
TZ.220.13.2023.ZO.6 Dostawa wytwornicy pary z automatycznym napełnianiem - 1 szt. dostawy
TZ.220.3.G.2023 Dostawa gazów dostawy
TZ.220.18.2023.ZO.1 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji zestawu do przygotowania preparatów cytodiagnostycznych dostawy
TZ.220.13.2023.ZO.5 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji obsługi, systemu uzdatniania wody. dostawy
TZ.220.14.2023.ZO.18 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Analizy i Bioanalizy Leków UMB dostawy
TZ.220.19.2023.ZO.4 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji obsługi szafy chłodniczo- mroźniczej dostawy