Witamy na stronie Zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy zamówienia UMB.

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert Sortuj rosnąco
TZ.220.6.2023.05.33 dostawa drobnego sprzętu rehabilitacyjnego dostawy
OWBK/070/2023/01 Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podmiotu, który będzie świadczył usługi rzecznika patentowego w zakresie doradztwa i ochrony praw własności przemysłowej usługi
TIN.200.2.2023 Zamówienie obejmuje wykonanie robót polegających na utwardzeniu nawierzchni przy budynkach Collegium Primum oraz Collegium Floridum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ulicy Adama Mickiewicza 2A i 2B roboty budowlane
TZ.220.3.H.2023 Sukcesywna dostawa materiałów instalacyjno-sanitarnych 2023-2024 dostawy
TZ.220.19.2023.ZO.1 Zestaw Sprzętów AGD- Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem oraz dostarczeniem instrukcji obsługi i karty gwarancyjnej . dostawy
AI.220.59.2023ZC Dostawa licencji dostawy
TZ.2200.3.C.2023 Sukcesywna dostawa azotu ciekłego 2023-2024 dostawy
TZ.220.4.2023.ZO.18 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej:
Waga Ohaus
dostawy
APK.512.6.2023 Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi cateringowej w ramach realizacji Projektu pn. „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”, nr POWR.07.01.00-00-0002/22 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Wsparcie REACT- EU dla obszaru zdrowia w latach 2022 – 2023, Działanie 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia usługi
TZ.220.4.2023.ZO.17 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej:
Fotel do pobierania krwi
dostawy