Witamy na stronie Zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy zamówienia UMB.

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert Sortuj rosnąco
TZ.220.4.2021.ZO.26 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 2 części dostawy
TZ.220.1.2021.8.7 Dostawa odzieży medycznej ochronnej damskiej dostawy
AGU.213.4.2021 Wyłonienie Wykonawcy usługi:
- odbioru, transportu, przetwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
- odbioru, transportu, unieszkodliwiania odpadów z grupy 18 01, w tym odpadów medycznych zakaźnych,
- odbioru, transportu, unieszkodliwiania z grupy 18 02, w tym zakaźnych odpadów weterynaryjnych,
z obiektów jednostek organizacyjnych należących do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
usługi
TZ.220.4.2021.ZO.25 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy
TZ.220.6.2021.10.33 dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy
TZ.220.4.2021.ZO.24 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy
DWL-073/ZPU2/1/2021 (Szkolenie nr 1); DWL-073/ZPU2/2/2021 (Szkolenie nr 2) Przygotowanie i przeprowadzenie dwóch szkoleń medycznych, polegających na nabyciu umiejętności specjalistycznego fotografowania uzębienia, jamy ustnej i twarzy pacjentów, przy czym szkolenie „Dokumentacyjna Fotografia Stomatologiczna” (Szkolenie nr 1) skierowane będzie do nauczycieli akademickich UMB posiadających tytuł zawodowy lekarza dentysty/stomatologa, szkolenie „Fotografia cyfrowa w stomatologii” (Szkolenie nr 2) skierowane będzie do studentek II roku kierunku Higiena Stomatologiczna.
Szkolenia będą realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
usługi społeczne
TZ.220.6.2021.8.33 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy
TZ.220.1.2021.8.5 Dostawa kombinezonów włókninowych jednorazowego użytku
dostawy
AWM/NAW/4/2021/TM Korekta językowa (proofreading) przez native speakera anglojęzycznych tekstów umieszczonych na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w ramach projektu pt. „Go Global! Wzmacnianie procesów umiędzynarodowienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. usługi