Witamy na stronie Zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy zamówienia UMB.

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert Sortuj rosnąco
TZ.220.14.2021.ZO.12 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy
TZ.220.4.2022.ZO.09 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy
TZ.220.14.2022.ZO.11 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy
TZ.220.4.2022.ZO.08 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 2 części dostawy
AI.220.25.2022ZC Dostawy sukcesywne licencji oprogramowania firmy Microsoft w ramach Microsoft Products and Services Agreement
Dostawy w terminie do 48 miesięcy od daty podpisania umowy.
dostawy
TZ.220.3.H.2022 Sukcesywna dostawa materiałów instalacyjno-sanitarnych 2022-2023 dostawy
TZ.220.4.2022.ZO.07 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 7 części dostawy
TZ.220.14.2022.ZO.10 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego
dostawy
AWM/NAW/6/2022/TM Zaplanowanie i realizacja kampanii online w mediach społecznościowych i prasie w Irlandii oraz przygotowanie kreacji reklamowych w ramach projektu pt. „Wszystkie drogi prowadzą na UMB. Nowoczesne narzędzia rozwoju promocji zagranicznej i wykorzystanie technologii IT w budowie potencjału Uczelni”. Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Welcome to Poland (2020). usługi
TZ.220.7.2022.3.2 Dostawa odczynników laboratoryjnych dostawy