Witamy na stronie Zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy zamówienia UMB.

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert Sortuj rosnąco
TIN.200.1.2023 Zagospodarowanie terenu przy budynku Hali Sportowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ulicy Michała Wołodyjowskiego 1
roboty budowlane
TZ.220.6A.2023.ZO.9 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego.
dostawy
TZ.220.14.2023.ZO.9 Dostawa środków czystości oraz artykułów gospodarstwa domowego dostawy
TZ.220.14.2023.ZO.10 Dostawa drobnego sprzętu stomatologicznego dostawy
TZ.220.15.2023.ZO.3 Zestawy do operowania gryzoni- Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz gwarancją. dostawy
TZ.220.4.2023.ZO.14 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej:
Kapsel ze stali nierdzewnej
dostawy
AZP.25.4.5.2023 Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie, w salach szkoleniowych zapewnionych przez Zamawiającego (UMB), szkolenia z zakresu „partnerstwa publiczno-prywatnego” dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. usługi społeczne
AI.220.53.2023ZC Dostawa licencji oprogramowania wraz z modułem sterującym na potrzeby jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. dostawy
TZ.220.6.2023.03.33 dostawa testów psychologicznych z podziałem na 2 części. dostawy
TZ.220.14.2023.ZO.8 Dosrawa drobnego sprzętu stomatologicznego dostawy