Aktualne postępowania do 30 000 euro - dostawy

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
TZ.220.7.2020.3.26 Dostawa odczynników firm: Sciex, Trevigen, Perkin Elmer, St John's Laboratory, Buhlmann dostawy
TZ.220.6.2020.11.33 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego - części 5 dostawy
TZ.220.4.2020.A.51 Dostawa endometru Raypex 5 dostawy
TZ.220.11.2020.ZO.49 Dostawa aparatu EKG wraz z oprogramowaniem dla ZAKŁADU FIZJOLOGII dostawy
TZ.220.4.2020.A.50 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 2 części dostawy
TZ.220.4.2020.A.49 Dostawa sond firmy Bruker dostawy
TZ.220.7.2020.3.25 Dostawa Myszy laboratoryjnych firmy The Jackson Laboratory dostawy
TZ.220.7.2020.3.24 Dostawa odczynników firm: Alfa Aesar, Selleck Chem, BioShop, Avantor (POCH), DiaSorin dostawy
TZ.220.4.2020.A.48 Dostawa czytników dostawy
TZ.220.1.2020.8.10 Zakup rękawic diagnostycznych jednorazowych nitrylowych niebieskich bez pudru
dostawy