Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł - dostawy

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert Sortuj rosnąco
TZ.220.14.2024.ZO.1 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego do celów naukowo-badawczych dostawy
TZ.220.6A.2024.ZO.13 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy
TZ.220.6A.2024.ZO.12 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy
TZ.220.4.2024.ZO.12 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej dostawy
TZ.220.13.2024.ZO.2 Urządzenie do oczyszczania wodorowego skóry dostawy
TZ.220.6A.2024.ZO.11 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 3 części dostawy
TZ.220.6A.2024.ZO.10 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 2 części dostawy
TZ.220.4.2024.ZO.11 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej dostawy
TZ.220.6A.2024.ZO.8 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 3 części dostawy
TZ.220.6A.2024.ZO.9 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 2 części dostawy
TZ.220.4.2024.ZO.10 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej dostawy
TZ.220.6A.2024.ZO.7 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 5 części dostawy
TZ.220.6A.2024.ZO.6 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy
TZ.220.6A.2024.ZO.5 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 2 części
dostawy
TZ.220.4.2024.ZO.9 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej dostawy
TZ.220.4.2024.ZO.8 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej dostawy
AI.220.17.2024ZC Dostawa projektora dostawy
TZ.220.4.2024.ZO.7 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej dostawy
TZ.220.4.2024.ZO.6 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej dostawy
TZ.220.4.2024.ZO.5 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej dostawy