Witamy na stronie Zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy zamówienia UMB.

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert Sortuj rosnąco
TKE/35/2024 Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń biurowych na potrzeby OŚRODKA WSPARCIA BADAŃ KLINICZNYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku mieszczących się w Domu Studenta nr 2. roboty budowlane
TZ.220.4.2024.ZO.14 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej z podziałem na 2 części dostawy
APK/MBA BB/2024 Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie Wykonawcy do świadczenia usług cateringowych podczas realizacji zajęć stacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku dla Uczestników pierwszej edycji trzysemestralnych studiów podyplomowych „ MBA w Ochronie Zdrowia zintegrowane z Badaniami Klinicznymi i Biobankowaniem” obejmujących 35 Uczestników studiów w weekendy (zjazdy weekendowe: sobota i niedziela)
usługi szacowania wartości
AGU.213.4.2024 Wyłonienie wykonawcy usługi zbierania odpadów medycznych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z jednostek Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. usługi
AGU.213.3.2024 Wyłonienie Wykonawcy usług pralniczych na rzecz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Domów Studenta Nr 1 i Nr 2. usługi
TZ.220.14.2024.ZO.1 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego do celów naukowo-badawczych dostawy
2.18thBIMC.2024 Zapytanie ofertowe na przygotowanie kolacji w Pałacu Branickich przy ul. Jana Kilińskiego 1 w Białymstoku na 200 osób w dniu 11.05.2024 r. w ramach konferencji 18th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, w ramach projektu Doskonała Nauka - Wsparcie Konferencji Naukowych, dofinansowanego ze środków budżetu państwa: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
usługi
1.18thBIMC.2024 Zapytanie ofertowe na usługę cateringową w budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB przy ul. Szpitalnej 37 w Białymstoku na 200 osób w dniach 10-12.05.2024 r. w ramach konferencji 18th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists, w ramach projektu Doskonała Nauka - Wsparcie Konferencji Naukowych, dofinansowanego ze środków budżetu państwa: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. usługi
TKE/27/2024 Przedmiotem zamówienia jest pomalowanie pomieszczeń biurowych (ścian) w Zakładzie Farmakoterapii Monitorowanej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. roboty budowlane
TZ.220.6A.2024.ZO.13 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy