Witamy na stronie Zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy zamówienia UMB.

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert Sortuj rosnąco
AWM/NAW/11/2022/TM Zaplanowanie i realizacja kampanii marketingowej w prasie i na portalach/blogach internetowych w Irlandii w ramach projektu pt. „Wszystkie drogi prowadzą na UMB. Nowoczesne narzędzia rozwoju promocji zagranicznej i wykorzystanie technologii IT w budowie potencjału Uczelni”. Projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Welcome to Poland (2020) usługi
TZ.220.14.2022.ZO.15 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnegi dostawy
TZ.220.15.2022.ZO.24 MODYFIKACJA- DOSTAWA DYNAMOMETRU dostawy
TZ.220.3.G.2022 Dostawa gazów dostawy
TZ.220.15.2022.ZO.23 KOMORA NASTOŁOWA DO PCR dostawy
ARE.612.8.2022 Zamówienie dotyczy wykonania usługi audytu zewnętrznego projektu pn. Międzynarodowe interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej i biostatystyki. Szkolenia w zakresie badań opartych na technologiach wielkoskalowych i wsparcie kariery młodych naukowców przez mobilność międzynarodową i –sektorową., akronim: ImPRESS, realizowanego w ramach akcji Marii Skłodowskiej-Curie COFUND w programie Horyzont 2020 oraz finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki (dawne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). usługi
TZ.220.4.2022.ZO.10 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 3 części. dostawy
TZ.220.1.2022.8.21 Dostawa okularów ochronnych dostawy
TZ.220.16.2022.ZO.21 Modyfikacja terminu składania ofert i OPZ Dostawa mieszadła magnetycznego dostawy
AI.220.39.2022ZC Dostawa licencji sieciowej (site license) oprogramowania Stata SE z nieograniczonym dostępem dla pracowników i studentów na terenie uczelni i na komputerach osobistych.
Na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
dostawy