Witamy na stronie Zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy zamówienia UMB.

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert Sortuj rosnąco
AZP.25.4.1.2023 Przygotowanie i przeprowadzenie 2 szkoleń „Komunikacja z pacjentem w gabinecie stomatologicznym” dla pracowników i studentów UMB. usługi społeczne
TZ.220.4.2023.ZO.9 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej z podziałem na 3 części:
IKA
NEOLAB
MANAMEDICAL
dostawy
TZ.220.14.2021.ZO.6 dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 1 część dostawy
AI.220.25.2023ZC Dostawa licencji oprogramowania na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

*CorelDraw – dla małych firm 1-10 stanowisk (stały dostęp) - ANULOWANO POZYCJĘ.

CorelDRAW Graphics Suite Enterprise 2023 MULTI Win/Mac (CorelSure Mechanizm Uaktualnień 1 Rok) – dla instytucji EDU - szt. 2
Navicat Premium 16 - x2
Pakiet Affinity V2 Universal License - x1
dostawy
TZ.220.4.2023.ZO.8 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej:
Producent BioSan
dostawy
TZ.220.3.R.2023/1 Wykonanie systemu dystrybucji gazów laboratoryjnych (azotu).
dostawy
AWM/NAW/3/2022/TM Zaprojektowanie, przygotowanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Welcome Centre w ramach projektu pt. „Kierunek umiędzynarodowienie. Integracja międzynarodowej wspólnoty UMB i wzmocnienie zdolności do obsługi cudzoziemców” - projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Programu Welcome to Poland (2021). usługi
TZ.220.6A.2023.ZO.6 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego. dostawy
TZ.220.14.2023.ZO.5 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 1 część dostawy
TZ.220.12.2023.ZO.2 Dostawa wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i gwarancją
Bezprzewodowy telefon – 72 szt.
Stacja bazowa – 16 szt.
Bezprzewodowy telefon Wi-Fi – 2 szt.
do Zakładu Medycyny Populacyjnej I Prewencji Chorób Cywilizacyjnych, Zakładu Medycyny Regeneracyjnej I Immunoregulacji oraz Centrum Genomu Uniwersytetu Medycznego W Białymstoku

dostawy