Witamy na stronie Zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy zamówienia UMB.

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert Sortuj rosnąco
TZ.220.6A.2024.ZO.7 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 5 części dostawy
Nr AGU.214.4.2024 Wyłonienie wykonawcy usługi zbierania odpadów o kodach 17 09 04 (zmieszane odpady z budowy i remontów) i 20 03 07 (odpady wielkogabarytowe) i (odpady zielone) 20 02 01 - odpady zielone ulegające biodegradacji na terenie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. usługi
TKE/18/24 „Zaprojektowanie i wykonanie systemu gaszenia gazem pomieszczeń 015 serwerowni i 016 pomieszczenia technicznego wraz z przeglądami przez okres 36 m-cy. roboty budowlane
TZ.220.6A.2024.ZO.6 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy
TZ.220.6A.2024.ZO.5 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 2 części
dostawy
TZ.220.4.2024.ZO.7 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej dostawy
TZ.220.4.2024.ZO.9 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej dostawy
TZ.220.4.2024.ZO.8 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej dostawy
AI.220.17.2024ZC Dostawa projektora dostawy
TZ.220.4.2024.ZO.6 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej dostawy