Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł - roboty budowlane

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
TKE/26/2021 Prace remontowe pomieszczeń sanitariatów i naprawy schodów w budynku Collegium Uniwersum UMB w Białymstoku ul. Mickiewicza 2c
roboty budowlane