Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł - roboty budowlane

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
TKE/27/2024 Przedmiotem zamówienia jest pomalowanie pomieszczeń biurowych (ścian) w Zakładzie Farmakoterapii Monitorowanej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. roboty budowlane
TKE/18/24 „Zaprojektowanie i wykonanie systemu gaszenia gazem pomieszczeń 015 serwerowni i 016 pomieszczenia technicznego wraz z przeglądami przez okres 36 m-cy. roboty budowlane
TKE/13/2024 Przedmiotem zamówienia jest remont - adaptacja pomieszczeń Centrum Monitorowania w Domu Studenta nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku roboty budowlane
TKE/8/2024 Przedmiotem zamówienia jest remont - adaptacja pomieszczeń biurowych w Regionalnym Centrum Medycyny Cyfrowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. roboty budowlane
TKE/45/2023 Przedmiotem zamówienia jest remont - adaptacja pomieszczeń biurowych w lewym skrzydle Pałacu Branickich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku roboty budowlane
TIN.200.2.2023 Zamówienie obejmuje wykonanie robót polegających na utwardzeniu nawierzchni przy budynkach Collegium Primum oraz Collegium Floridum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ulicy Adama Mickiewicza 2A i 2B roboty budowlane
TIN.200.1.2023 Zagospodarowanie terenu przy budynku Hali Sportowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ulicy Michała Wołodyjowskiego 1
roboty budowlane