Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł - roboty budowlane

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
TKE/17/2021 Remont rozdzielczy centralnego ogrzewania w budynkach Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku roboty budowlane
TKE/15/2021 Instalacja odwodnienia gruntu przy budynku Euroregionalnego Centrum Farmacji w Białymstoku, ul. Mickiewicza 2D roboty budowlane
TKE/11/2021 „Remont i przebudowa węzła cieplnego w budynku dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Collegium Inegratio w Białymstoku , ul. M. C. Skłodowskiej 7a” roboty budowlane
TKE/9/2021 Zapytanie ofertowe
na wykonanie remontu instalacji leżaków instalacji wodociągowej w podpiwniczeniu Domu Studenta nr 2 w Białymstoku , ul. Waszyngtona 23
roboty budowlane