Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł - roboty budowlane

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
TIN.200.1.2023 Zagospodarowanie terenu przy budynku Hali Sportowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ulicy Michała Wołodyjowskiego 1
roboty budowlane
TKE/19/2023 Przedmiotem zamówienia jest remont - adaptacja pomieszczeń po oddziale chorób płuc przy ul. Żurawiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
roboty budowlane
TKE/12/2023 Remont Biura Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku roboty budowlane
TKE/33/2022 Roboty budowlane polegające na remoncie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Centrum Dydaktyki Stomatologicznej UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 a 15-276 Białystok

roboty budowlane
TKA/29/2022 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem pomieszczeń Zakładu Protetyki Stomatologicznej i Zakładu Ortodoncji po wymianie unitów stomatologicznych. roboty budowlane
TKE/28/2022 Remont pomieszczeń schronu . roboty budowlane
TKE 26/2022 Remont z przebudową instalacji wodociągowej w budynkach UMB w Białymstoku, ul. Waszyngtona 13 i 13A dwa zadania.

roboty budowlane
TKE 17/2022 Roboty budowlane -Remont dwóch pomieszczeń rozdzielni ciepła budynku Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku , ul. Mickiewicza 2A roboty budowlane