Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł - roboty budowlane

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
TIN.200.2.2023 Zamówienie obejmuje wykonanie robót polegających na utwardzeniu nawierzchni przy budynkach Collegium Primum oraz Collegium Floridum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ulicy Adama Mickiewicza 2A i 2B roboty budowlane
TIN.200.1.2023 Zagospodarowanie terenu przy budynku Hali Sportowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ulicy Michała Wołodyjowskiego 1
roboty budowlane