Witamy na stronie Zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy zamówienia UMB.

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert Sortuj rosnąco
TZ.220.6.2023.03.33 dostawa testów psychologicznych z podziałem na 2 części. dostawy
TZ.220.14.2023.ZO.8 Dosrawa drobnego sprzętu stomatologicznego dostawy
TZ.220.4.2023.ZO.13 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej:
Elektroda bipolarna laryngologiczna
dostawy
ARE.613.4.2023 JoinUs4Health Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania i dostarczenia gadżetów promocyjnych na potrzeby projektu JoinUs4Health 101006518 finansowanego przez Komisję Europejską z Programu Ramowego Horyzont 2020 cz 2. usługi
AI.220.49.2023 Dostawa monitora i klawiatury. dostawy
AI.220.46.2023ZC Dostawa komputera przenośnego Dell Latitude 3530 dostawy
TZ.220.4.2023.ZO.12 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej:
Osobisty detektor tlenu
dostawy
AGU.213.3.2023 Odbiór odpadów niebezpiecznych, medycznych, weterynaryjnych i innych. usługi
TZ.220.4.2023.ZO.11 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej:
Inkubator MINI 3
dostawy
OWBK/113/2023/01 Wyłonienie Wykonawcy, który będzie pełnił rolę Brokera Innowacji. usługi