Witamy na stronie Zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy zamówienia UMB.

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert Sortuj rosnąco
TZ.220.13.2021.ZO.16 Dostawa oprogramowania do rejestracji i analizy sygnałów z ośrodkowego układu nerwowego dla Kliniki Neurochirurgii UMB usługi
TZ.220.7.2021.3.5 Dostawa odczynników firm: Sartorius, Sunbiological, Bio-Rad, Innovative Research dostawy
TZ.220.4.2021.ZO.13 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 2 części dostawy
TZ.220.4.2021.ZO.11 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 4 części dostawy
TZ.220.4.2021.ZO.14 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy
TZ.220.4.2021.ZO.12 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy
TZ.220.12.2021.ZO.15 Dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego wraz z rozładunkiem, wniesieniem dla Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej UMB
dostawy
TZ.220.10.2021.ZO.14 Dostawa spektrofotometru wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dostawy
AGU.6703.1.2021 Zapytanie ofertowe AGU.6703.1.2021 dotyczy druku czasopisma ,,Medyk Białostocki": 9 numerów w tym 1numer potrójny wakacyjny,w ilości 300 egz., aż do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego przez Premiera RP. Po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub na pisemny wniosek Zamawiającego ilość drukowanych egzemplarzy może wzrosnąć do 1000 egzemplarzy.


usługi
AGU.213.2.2021 Zapytanie ofertowe Nr AGU.213.2.2021 dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu i montażu 120 sztuk rolet materiałowych, oraz 20 sztuk folii ochronnych usługi