Witamy na stronie Zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy zamówienia UMB.

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert Sortuj rosnąco
AI.220.49.2023 Dostawa monitora i klawiatury. dostawy
TZ.220.4.2023.ZO.12 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej:
Osobisty detektor tlenu
dostawy
AGU.213.3.2023 Odbiór odpadów niebezpiecznych, medycznych, weterynaryjnych i innych. usługi
TZ.220.4.2023.ZO.11 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej:
Inkubator MINI 3
dostawy
OWBK/113/2023/01 Wyłonienie Wykonawcy, który będzie pełnił rolę Brokera Innowacji. usługi
TZ.220.6A.2023.ZO.8 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego. dostawy
OWBK/113/2023/01 Wyłonienie Wykonawcy, który będzie pełnił rolę Brokera Innowacji usługi szacowania wartości
AWM/INT/07/2023/TM Tłumaczenia pisemne (zwykłe) z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski związane z umiędzynarodowieniem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. usługi
AWM/NCBR/02/2023/TM Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej polegającej na realizacji szkolenia pt. „Praca zespołowa oraz budowanie zespołu” dla pracowników Działu Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w ramach projektu pn. „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
usługi społeczne
OWBK.304.17.2023/UB Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy świadczącego usługę polegającą na wykonaniu oraz dostarczeniu dedykowanych podłoży mikrobiologicznych. usługi