Zamówienia z dziedziny nauki

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
TZ.220.9.2023.1.18 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 10 części. dostawy 2023/04/06 do godz. 10:00
TZ.220.8.2023.12 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 4 części. dostawy 2023/04/06 godz.10.00
TZ.220.9.2023.1.17 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 10 części. dostawy 2022/04/04 do godz. 10:00
TZ.220.7.2023.7.10 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych i leków dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 9 części. dostawy 2023/03/29 do godz. 10:00
TZ.220.9.2023.1.16 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 11 części. dostawy 2023/03/29 do godz. 10:00
TZ.220.9.2023.1.15 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 9 części. dostawy 2023/03/24 do godz. 10:00
TZ.220.8.2023.11 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 5 części. dostawy 2023/03/24 godz.10.00
TZ.220.7.2023.7.9 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych i leków dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 6 części. dostawy 2023/03/22 do godz. 10:00
TZ.220.7.2023.7.8 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych i leków dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 3 części. dostawy 2023/03/17 do godz. 10:00
TZ.220.9.2023.1.14 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 7 części. dostawy 2023/03/22 do godz. 10:00
TZ.220.9.2023.1.13 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 10 części. dostawy 2023/03/20 do godz. 10:00
TZ.220.8.2023.10 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 5 części. dostawy 2023/03/17 godz.10.00
TZ.220.7.2023.7.7 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych i leków dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 9 części. dostawy 2023/03/10 do godz. 10:00
TZ.220.7.2023.7.6 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych i leków dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 10 części.
Zmiana w części 7
dostawy 2023/03/08 do godz 10:00
TZ.220.9.2023.1.12 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 5 części. dostawy 2023/03/09 do godz. 8:00