Zamówienia z dziedziny nauki

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
TZ.220.8.2024.17 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 7 części. dostawy 2024/04/03 godz.10:00
TZ.220.8.2023.16 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 9 części. dostawy 2024/04/02 godz.10:00
TZ.220.9.2024.16 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 7 części. dostawy 2024/03/27 do godz.10:00
TZ.220.8.2023.15 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 3 części. dostawy 2024/03/25 godz.10:00
TZ.220.8.2024.14 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 5 części. dostawy 2024/03/22 godz.10:00
TZ.220.9.2024.15 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 6 części. dostawy 2024/03/22 dp godz. 10:00
TZ.220.9.2024.14 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 10 części. dostawy 2024/03/20 do godz. 10:00
TZ.220.8.2024.13 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 5 części. dostawy 2024/03/19 godz.10:00
OWBK.304.09.2024/UB Wykonanie badań histopatologicznych w systemie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej zgodnie z protokołem OECD 407 dla 96 szczurów usługi 2024/03/19
TZ.220.9.2024.13 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 9 części. dostawy 2024/03/15 do godz. 10:00
TZ.220.8.2024.12 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 4 części. dostawy 2024/03/14 godz.10:00
TZ.220.8.2024.11 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 5 części. dostawy 2023/03/11 godz.10:00
TZ.220.7.2024.11 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 9 części. dostawy 2024/03/11 do godz. 10:00
TZ.220.9.2024.12 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 6 części. dostawy 2024/03/07 do godz. 10:00
TZ.220.9.2024.11 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 5 części. dostawy 2024/03/06 do godz. 10:00