Zamówienia z dziedziny nauki

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
TZ.220.9.2022.1.21 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 7 części. dostawy 2022/06/10 do godz. 10:00
TZ.220.9.2022.1.20 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 5 części. dostawy 2022/06/08 do godz.10:00
TZ.220.8.2022.8.23 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 12 części dostawy 2022/06/03 do godziny 10.00
TZ.220.9.2022.1.19 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 6 części. dostawy 2022/06/03 do godz. 10:00
TZ.220.7.2022.7.22 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 4 części. dostawy 2022/05/31 do godz. 10:00
TZ.220.8.2022.8.22 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 8 części dostawy 2022/05/30 do godziny 10.00
TZ.220.9.2022.1.18 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 6 części. dostawy 2022/05/30 do godz. 10:00
TZ.220.7.2022.7.21 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych i leków dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 2 części. dostawy 2022/05/27 do godz 10:00
TZ.220.8.2022.8.21 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 2 części dostawy 2022/05/26 do godziny 10.00
TZ.220.7.2022.7.20 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 5 części. dostawy 2022/05/23 do godz. 10:00
TZ.220.9.2022.1.17 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 2 części. dostawy 2022/05/23 do godz. 10:00
TZ.220.8.2022.8.20 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 7 części dostawy 2022/05/24 do godziny 10.00
TZ.220.9.2022.1.16 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 3 części. dostawy 2022/05/20 do godz. 10:00
AZP.25.1.31.2022 Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych. dostawy 2022/05/27 do godziny 10.00
TZ.220.8.2022.8.19 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 12 części dostawy 2022/05/19 do godziny 10.00