Zamówienia z dziedziny nauki

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
TZ.220.15.2022.1.1 DOSTAWA KOMORY HIPOKSYJNEJ DLA ZWIERZĄT LABORATORYJNYCH/ DELIVERY OF HYPOXIC UNIT FOR LAB ANIMALS dostawy 2022/07/15
TZ.220.7.2022.7.28 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 11 części. dostawy 2022/07/14 do godz. 10:00
TZ.220.9.2022.1.29 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 15 części. dostawy 2022/07/13 do godz. 10:00
TZ.220.8.2022.8.25 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 5 część. dostawy 2022/07/13 godz.10.00
TZ.220.7.2022.7.27 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 8 części. dostawy 2022/07/11 do godz. 10:00
TZ.220.9.2022.1.28 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 6 części. dostawy 2022/07/07 do godz. 10:00
TZ.220.7.2022.7.26 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 6 części. dostawy 2022/07/06 do godz. 10:00
TZ.220.9.2022.1.27 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 6 części. dostawy 2022/07/05 do godz. 10:00
TZ.220.8.2022.8.24 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 13 części dostawy 2022/07/04 do godziny 10.00
TZ.220.7.2022.7.25 Jednorazowa dostawa odczynników i myszy laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 9 części. dostawy 2022/07/01 do godz. 10:00
TZ.220.9.2022.1.26 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 7 części. dostawy 2022/07/01 do godz. 10:00
TZ.220.9.2022.1.25 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych i ściółki wiórowej dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 9 części. dostawy 2022/06/28 do godz. 10:00
TZ.220.9.2022.1.24 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych i ściółki wiórowej dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 8 części. dostawy 2022/06/27 do godz. 10:00
TZ.220.7.2022.7.24 Jednorazowa dostawa odczynników i myszy laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 12 części. dostawy 2022/06/23 do godz 10:00
TZ.220.9.2022.1.23 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 10 części. dostawy 2022/06/21 do godz. 10:00