Zamówienia z dziedziny nauki

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
TZ.220.8.2023.24 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 7 części. dostawy 2023/06/29 godz.10.00
TZ.220.9.2023.1.33 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 3 części. dostawy 2023/06/22 do godz. 10:00
TZ.220.7.2023.7.18 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 5 części. dostawy 2023/06/23 do godz. 10:00
TZ.220.8.2023.23 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 6 części. dostawy 2023/06/23 godz. 10.00
TZ.220.9.2023.1.32 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 3 części. dostawy 2023/06/16 do godz. 10:00
TZ.220.8.2023.22 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 9 części. dostawy 2023/06/16 godz.10.00
TZ.220.9.2023.1.31 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 7 części. dostawy 2023/06/13 do godz. 10:00
TZ.220.7.2023.7.17 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 11 części. dostawy 2023/06/12 do godz 10:00
TZ.220.9.2023.1.30 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 6 części. dostawy 2023/06/12 do godz. 8:00
TZ.220.8.2023.21 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 2 części. dostawy 2023/06/12 godz.10.00
TZ.220.7.2023.7.16 Jednorazowa dostawa produktów farmaceutycznych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 2 części. dostawy 2023/06/02 - do godz. 10:00
TZ.220.8.2023.20 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 8 części. dostawy 2023/06/05 godz.10.00
TZ.220.9.2023.1.29 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 3 części. dostawy 2023/06/05 do godz. 10:00
TZ.220.9.2023.1.28 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 9 części. dostawy 2023/06/01 do godz. 10:00
TZ.220.8.2023.19 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 4 części. dostawy 2023/05/29 godz.10.00