Zamówienia z dziedziny nauki

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
TZ.220.7.2022.7.9 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 2 części. dostawy 2021/03/09 do godz. 10:00
TZ.220.9.2022.1.4 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 5 części. dostawy 2022/03/07 do godz. 10:00
TZ.220.8.2022.7.10 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 6 części dostawy 2022/03/07 do godziny 10.00
ARE.611.2.3.2022 wyłonienie Wykonawców usługi polegającej na wykonaniu ocen treści medycznych w procesie weryfikacji treści pod kątem wiarygodności w ramach projektu „INFOTESTER - Opracowanie i weryfikacja oryginalnych metod wertykalnej sztucznej inteligencji do automatycznego i precyzyjnego wykrywania dezinformacji” usługi 2022/03/07, 15:00
TZ.220.8.2022.7.09 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 3 części dostawy 2022/02/28 do godziny 10.00
TZ.220.9.2022.1.3 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 4 części. dostawy 2022/02/28 do godz. 10:00
TZ.220.7.2022.7.8 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 11 części. dostawy 2021/02/25 do godz. 10:00
TZ.220.9.2022.1.2 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 4 części. dostawy 2022/02/23 do godz. 10:00
TZ.220.8.2022.7.08 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 6 części dostawy 2022/02/21 do godziny 10.00
TZ.220.9.2022.1.1 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 3 części. dostawy 2022/02/18 do godz. 10.00
TZ.220.7.2022.7.7 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 9 części. dostawy 2021/02/16 do godz. 10:00
TZ.220.8.2022.7.07 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 4 części dostawy 2022/02/17 do godziny 10.00
TZ.220.8.2022.7.06 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 8 części dostawy 2021/02/14 do godziny 10.00
TZ.220.8.2022.7.05 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 11 części dostawy 2021/02/10 do godziny 10.00
TZ.220.7.2022.7.6 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 7 części. dostawy 2022/02/08 do godz. 10:00