Zamówienia z dziedziny nauki

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
TZ.220.8.2023.50 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 6 części. dostawy 2023/11/27 GODZ.10:00
TZ.220.7.2023.7.39 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 7 części. dostawy 2023/11/24 do godz. 10:00
TZ.220.9.2023.1.62 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 2 części. dostawy 2023/11/23 do godz. 10:00
TZ.220.7.2023.7.38 Jednorazowa dostawa leków i odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 10 części. dostawy 2023/11/22 do godz. 10:00
TZ.220.9.2023.1.61 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 4 części. dostawy 2023/11/22 do godz.10:00
TZ.220.9.2023.1.60 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 10 części. dostawy 2023/11/21 do godz. 10:00
TZ.220.7.2023.7.37 Jednorazowa dostawa leków i odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 7 części. dostawy 2023/11/17 do godz. 10:00
TZ.220.9.2023.1.59 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 9 części. dostawy 2023/11/17 do godz. 10:00
TZ.220.8.2023.49 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 8 części. dostawy 2023/11/16 godz.10:00
TZ.220.9.2023.1.58 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 7 części. dostawy 2023/11/16 do godz. 10:00
TZ.220.8.2023.48 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 5 części. dostawy 2023/11/08 godz.10:00
TZ.220.7.2023.7.36 Jednorazowa dostawa leków i odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 6 części. dostawy 2023/11/08 do godz. 10:00
TZ.220.9.2023.1.57 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 6 części. dostawy 2023/11/06 do godz. 10:00
TZ.220.8.2023.47 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 1 część. dostawy 2023/11/06 godz.10:00
TZ.220.8.2023.46 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 4 części. dostawy 2023/11/06 godz.10:00