Zamówienia z dziedziny nauki

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
TZ.220.8.2022.8.37 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 5 części. dostawy 2022/11/15 godz.8.00
TZ.220.9.2022.1.50 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 7 części. dostawy 2022/11/14 do godz.10:00
TZ.220.7.2022.7.43 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 8 części. (Cz. 1 poz. 3 - wydzielona do Cz. 8) dostawy 2022/11/14 do godz. 10:00
TZ.220.8.2022.8.36 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 4 części. dostawy 2022/11/10 godz.8.00
TZ.220.9.2022.1.49 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 7 części. dostawy 2022/11/07 do godz. 10:00
TZ.220.8.2022.8.35 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 5 części. dostawy 2022/11/04 godz.10.00
TZ.220.7.2022.7.42 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 12 części. dostawy 2022/11/04 do godz. 10:00
TZ.220.9.2022.1.48 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 7 części. dostawy 2022/11/03 do godz. 10:00
TZ.220.7.2022.7.41 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 13 części.
dostawy 2022/11/02 do godz. 10:00
TZ.220.8.2022.8.34 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 5 części. dostawy 2022/11/02 godz. 10.00
TZ.220.9.2022.1.47 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 5 części. dostawy 2022/11/02 do godz. 10:00
TZ.220.7.2022.7.40 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 10 części. dostawy 2022/10/26
TZ.220.9.2022.1.46 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 11 części. dostawy 2022/10/27 do godz. 10:00
TZ.220.8.2022.8.33 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 9 części. dostawy 2022/10/28 godz.10.00
TZ.220.2.2022.43 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Zakładu Biotechnologii UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 10 części. dostawy 2022/10/26 do godz. 10:00