Zamówienia z dziedziny nauki

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
TZ.220.8.2022.7.04 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 3 części dostawy 2021/02/07 do godziny 10.00
TZ.220.7.2022.7.5 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 7 części. dostawy 2021/02/07 do godz. 10:00
TZ.220.7.2022.7.4 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 5 części. dostawy 2022/01/27 do godz. 10:00
TZ.220.8.2022.7.03 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 1 część dostawy 2022/01/27 do godziny 10.00
TZ.220.7.2022.7.3 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 4 części. dostawy 2021/01/26 do godz. 10:00
TZ.220.7.2022.7.2 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 12 części. dostawy 2022/01/21 do godz. 10:00
TZ.220.8.2022.7.02 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 3 części dostawy 2022/01/24 do godziny 10.00
TZ.220.7.2022.7.1 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 12 części. dostawy 2022/01/11 do godz. 10:00
TZ.220.8.2022.7.01 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 10 części dostawy 2022/01/12 do godziny 10.00
ARE.611.2.6.2021 na wyłonienie Wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu ocen treści medycznych w procesie weryfikacji treści pod kątem wiarygodności w ramach projektu „INFOTESTER - Opracowanie i weryfikacja oryginalnych metod wertykalnej sztucznej inteligencji do automatycznego i precyzyjnego wykrywania dezinformacji” usługi 2022/01/05, 15:00
TZ.220.7.2021.7.19 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 7 części. dostawy 2021/12/30 do godz. 10:00
TZ.220.7.2021.7.18 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 15 części. dostawy 2021/12/24 do godz. 10:00
TZ.220.8.2021.7.09 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 11 części dostawy 2021/12/27 do godziny 10.00
TZ.220.7.2021.7.17 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 11 części. dostawy 2021/12/20 do godz. 10:00
TZ.220.7.2021.7.16 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 10 części dostawy 2021/12/16 do godz. 10:00