Zamówienia z dziedziny nauki

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
TZ.220.8.2023.3 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 4 części. dostawy 2023/02/06 godz.10.00
TZ.220.7.2023.7.3 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 5 części.
Zmiana w Cz. 4
dostawy 2023/02/01 do godz. 10:00
TZ.220.9.2023.1.4 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb II Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 5 części. dostawy 2023/02/01 do godz. 10:00
TZ.220.9.2023.1.3 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 5 części. dostawy 2023/01/27 do godz. 10:00
TZ.220.8.2023.2 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 4 części. dostawy 2023/01/25 godz.10.00
TZ.220.9.2023.1.2 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 2 części. dostawy 2023/01/23 do godz. 10:00
TZ.220.7.2023.7.2 Jednorazowa dostawa tabletek zawierające atowarstatynę - Atoris 40 mg firmy KRKA do celów naukowo - badawczych z podziałem na 1 część dostawy 2023/01/13 do godz. 10:00
TZ.220.7.2023.7.1 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 10 części. dostawy 2023/01/13 do godz. 10:00
TZ.220.8.2023.1 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 5 części. dostawy 202/01/11 godz.10.00
TZ.220.9.2023.1.1 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Centrum Badań Klinicznych UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 2 części. dostawy 2023/01/11 do godz. 10:00
TZ.220.8.2022.8.45 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii UMB do celów naukowo-badawczych złożona z 1 części. dostawy 2022/12/29 godz.8.00
TZ.220.8.2022.8.44 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 2 części. dostawy 2022/12/22 godz.8.00
TZ.220.9.2022.1.57 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 2 części. dostawy 2022/12/19 do godz. 8:00
TZ.220.9.2022.1.56 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla Zakładu Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 1 część. dostawy 2022/12/14 do godz. 10:00
TZ.220.7.2022.7.48 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 1 część. dostawy 2022/12/12 do godz. 10:00