Zamówienia z dziedziny nauki

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
TZ.220.9.2024.35 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 4 części. dostawy 2024/06/28 do godz.10:00
TZ.220.8.2024.37 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 5 części. dostawy 2024/06/28 godz.8:00
TZ.220.8.2024.36 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 3 części. dostawy 2024/06/26 godz.10:00
TZ.220.9.2024.34 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 9 części. dostawy 2024/06/25 do godz.10:00
TZ.220.7.2024.21 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 8 części. dostawy 2024/06/24 do godz. 10:00
TZ.220.8.2024.35 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 7 części. dostawy 2024/06/19 godz.10:00
TZ.220.9.2024.33 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 5 części. dostawy 2024/06/18 do godz.10:00
TZ.220.7.2024.20 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 4 części. dostawy 2024/06/17 do godz. 10:00
TZ.220.8.2024.34 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 5 części. dostawy 2024/06/17 godz.10:00
TZ.220.9.2024.32 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 5 części. dostawy 2024/06/13 do godz. 10:00
TZ.220.7.2024.19 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 3 części. dostawy 2024/06/10 do godz. 10:00
TZ.220.8.2024.33 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 2 części. dostawy 2024/06/12 godz.10:30
TZ.220.8.2024.32 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 5 części. dostawy 2024/06/12 godz.10:00
TZ.220.7.2024.18 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 4 części. dostawy 2024/06/07 - do godz. 10:00
TZ.220.9.2024.31 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 3 części. dostawy 2024/06/06 do godz. 10:00