Zamówienia z dziedziny nauki

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
TZ.220.9.2022.1.37 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 7 części. dostawy 2022/08/18 do godz. 10:00
TZ.220.7.2022.7.32 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 7 części. dostawy 2022/08/16
TZ.220.7.2022.7.31 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 7 części. dostawy 2022/08/12
TZ.220.9.2022.1.36 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 3 części. dostawy 2022/08/12 do godz.10:00
TZ.220.9.2022.1.35 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 6 części. dostawy 2022/08/10 do godz. 10:00
TZ.220.9.2022.1.34 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 6 części. dostawy 2022/08/05 do godz. 10:00
TZ.220.8.2022.8.28 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 9 część. - cześć 9 usunięta dostawy 2022/08/05 godz.10:00
TZ.220.7.2022.7.30 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 12 części. dostawy 2022/08/02 do godz. 10:00
TZ.220.9.2022.1.33 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 3 części. dostawy 2022/08/02 do godz. 10:00
TZ.220.8.2022.8.27 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 14 część. dostawy 2022/07/28 godz.8:00
TZ.220.9.2022.1.32 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 6 części. dostawy 2022/07/28 do godz. 10:00
TZ.220.7.2022.7.29 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 11 części. dostawy 2022/07/27 do godz. 10:00
TZ.220.8.2022.8.26 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 12 część. dostawy 2022/07/20 do godz.10.00
TZ.220.9.2022.1.31 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 8 części. dostawy 2022/07/19 do godz. 10:00
TZ.220.9.2022.1.30 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 10 części. dostawy 2022/07/15 do godz. 10:00