Zamówienia z dziedziny nauki

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
TZ.220.8.2023.9 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 6 części. dostawy 2023/03/10 godz.10.00
TZ.220.8.2023.8 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 11 części. dostawy 2023/03/09 godz.10.00
TZ.220.9.2023.1.11 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 10 części. dostawy 2023/03/07 do godz. 10:00
TZ.220.9.2023.1.10 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 12 części. dostawy 2023/03/02 do godz. 10:00
TZ.220.7.2023.7.5 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych i leków dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 7 części. dostawy 27.02.2023r do godz. 10:00
TZ.220.8.2023.7 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 8 części. dostawy 2023/03/02 godz.8.00
TZ.220.9.2023.1.9 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 12 części. dostawy 2023/02/28 do godz. 10:00
TZ.220.8.2023.6 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 2 części.
Data publikacji:
dostawy 2023/02/27
TZ.220.9.2023.1.8 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 5 części. dostawy 2023/02/23 do godz. 10:00
TZ.220.8.2023.5 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 6 części. dostawy 2023/02/23 godz.10.00
TZ.220.7.2023.7.4 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych i leków dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 6 części.
Zmiana w cz. 4
dostawy 2023/02/17 do godz. 10:00
TZ.220.9.2023.1.7 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 12 części. dostawy 2023/02/17 do godz. 10:00
TZ.220.9.2023.1.6 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 6 części. dostawy 2023/02/13 do godz. 10:00
TZ.220.8.2023.4 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 6 części. dostawy 2023/02/10 godz.10.00
TZ.220.9.2023.1.5 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 7 części. dostawy 2023/02/07 do godz.10:00