Zamówienia z dziedziny nauki

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
TZ.220.7.2024.16 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 7 części. dostawy 2024/05/21 do godz. 10:00
TZ.220.8.2024.27 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 7 części. dostawy 2024/05/21 godz.10:00
TZ.220.9.2024.27 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 6 części. dostawy 2024/05/20 do godz. 10:00
TZ.220.8.2024.26 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 4 części. dostawy 2024/05/15 godz.10:00
TZ.220.9.2024.26 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 4 części. dostawy 2024/05/14 do godz. 10:00
TZ.220.7.2024.15 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 8 części. dostawy 2024/05/09 do gdz. 10:00
OWBK.613.1.2023.3.2024 Otwarty konkurs na nabór ośrodka do wspólnej realizacji eksperymentu badawczego pn. „Badanie porównawcze wartości klinicznej innowacyjnych technik obrazowania całego ciała WBMR i PET/MR względem PET/CT oraz standardowej ścieżki diagnostycznej w przedoperacyjnej ocenie stadium zaawansowania zmian u chorych na raka piersi” finansowanego przez Agencję Badań Medycznych
(projekt nr 2023/ABM/01/00012).
usługi 2024/05/13, 15:00
TZ.220.9.2024.25 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 7 części. dostawy 2024/05/09 do godz. 10:00
TZ.220.9.2024.24 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 9 części dostawy 2024/05/07 do godz. 10:00
TZ.220.8.2024.25 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 6 części. dostawy 2024/05/07 godz.10:00
TZ.220.7.2024.14 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 11 części. dostawy 2024/05/07 do godz 10:00
TZ.220.8.2024.24 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 3 części. dostawy 2024/05/06 godz.10:00
TZ.220.9.2024.23 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 7 części dostawy 2024/04/26 do godz. 10:00
TZ.220.8.2024.23 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 3 części. dostawy 2024/04/24 godz.10:00
TZ.220.7.2024.13 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 7 części. dostawy 2024/04/25 do godz. 10:00