Zamówienia z dziedziny nauki

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
TZ.220.7.2021.7.14 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 13 części dostawy 2021/12/06 do godz. 10:00
TZ.220.8.2021.7.07 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 14 części dostawy 2021/12/06 do godziny 10.00
TZ.220.7.2021.7.13 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 7 części dostawy 2021/12/01 do godz. 10:00
TZ.220.8.2021.7.06 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 14 części dostawy 2021/12/02 do godziny 10.00
TZ.220.8.2021.7.05 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 10 części dostawy 2021/11/29 do godziny 10.00
TZ.220.7.2021.7.12 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 10 części dostawy 2021/11/23 do godz. 10:00
TZ.220.8.2021.7.04 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 15 części dostawy 2021/11/25 do godziny 10,00
TZ.220.8.2021.7.03 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 16 części dostawy 2021/11/22 do godziny 10.00
TZ.220.8.2021.7.02 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 16 części
Data publikacji:
dostawy 2021/11/15 do godziny 10.00
TZ.220.8.2021.7.01 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 16 części dostawy 2021/11/05 do godziny 10.00
TZ.220.7.2021.7.11 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 12 części dostawy 2021/10/29 do godz. 10:00
TZ.220.7.2021.7.10 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 8 części dostawy 2021/10/26 do godz. 10:00
TZ.220.7.2021.7.9 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 13 części dostawy 2021/10/18 do godz. 10:00
TZ.220.7.2021.7.8 Jednorazowa dostawa myszy laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 1 część. dostawy 2021/10/08 do godz. 10:00
TZ.220.7.2021.7.7 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 9 części dostawy 2021/10/07 do godz. 10:00