Zamówienia z dziedziny nauki

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
TZ.220.7.2023.7.14 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 5 części. dostawy 2023/05/09 do godz. 10:00
TZ.220.9.2023.1.25 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 6 części. dostawy 2023/05/09 do godz.10:00
TZ.220.9.2023.1.24 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 6 części. dostawy 2023/05/08 do godz. 10:00
TZ.220.8.2023.16 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 2 części. dostawy 2023/05/08 godz.10.00
TZ.220.9.2023.1.23 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 12 części. dostawy 2023/05/05 do godz. 10:00
TZ.220.8.2023.15 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 3 części. dostawy 2023/05/04 godz.10.00
TZ.220.7.2023.7.13 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 1 część. dostawy 2023/04/24
TZ.220.9.2023.1.22 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 9 części. dostawy 2023/04/27 do godz. 10:00
TZ.220.9.2023.1.21 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 5 części. dostawy 2023/04/26 do godz. 10:00
TZ.220.8.2023.14 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 5 części. dostawy 2023/04/25 godz.10.00
TZ.220.7.2023.7.12 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 6 części. dostawy 2023/04/21
TZ.220.8.2023.13 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 6 części. dostawy 2023/04/14 godz.10.00
TZ.220.9.2023.1.20 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Centrum Badań Klinicznych do celów naukowo-badawczych z podziałem na 1 część. dostawy 2023/04/13 do godz. 10:00
TZ.220.9.2023.1.19 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 3 części. dostawy 2023/04/12 do godz. 10:00
TZ.220.7.2023.7.11 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych i leków dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 13 części. dostawy 2023/04/07 - do godz. 10:00