Zamówienia z dziedziny nauki

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
TZ.220.8.2024.3 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 2 części. dostawy 2024/02/09 goz.10.00
TZ.220.7.2024.6 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 3 części. dostawy 2024/02/07 do godz. 10:00
TZ.220.9.2024.3 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 13 części. dostawy 2024/02/07 do godz. 10:00
TZ.220.7.2024.5 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych i leki dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 2 części. dostawy 2024/02/01 do godz. 10:00
TZ.220.7.2024.4 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 5 części. dostawy 2024/01/29 do godz. 10:00
TZ.220.9.2024.2 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 6
części.
dostawy 2024/01/29 do godz. 10:00
TZ.220.8.2024.2 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 5 części. dostawy 2024/01/29 godz.10.00
TZ.220.7.2024.3 Jednorazowa dostawa produktów leczniczych / wyrobów medycznych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 1 część dostawy 2024/01/26 do godz. 10:00
TZ.220.7.2024.2 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 3 części. dostawy 2024/01/26 do godz. 10:00
TZ.220.8.2024.1 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 5 części. dostawy 2024/01/19 godz.10.00
TZ.220.7.2024.1 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 4 części. dostawy 2024/01/18
TZ.220.9.2024.1 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 5 części. dostawy 2024/01/19 do do godz. 10:00
TZ.220.8.2023.56 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 5 części. dostawy 2024/01/09 godz.10.00
TZ.220.9.2023.1.66 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 4 części. dostawy 2024/01/05 do godz. 10:00
TZ.220.7.2023.7.42 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 7 części. dostawy 2023/12/22 do godz. 10:00