Witamy na stronie Zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy zamówienia UMB.

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert Sortuj rosnąco
AZP.25.2.9.2022 Przeprowadzenie wizyty studyjnej w centrum protetyczno - edukacyjnym w miejscu zapewnionym przez Wykonawcę z wykorzystaniem bazy lokalowej i sprzętowej Wykonawcy. usługi
TZ.220.1.2022.8.12 Dostawa materiałów i akcesoriów higienicznych dostawy
ABTT.081.1.2021.02.02 Ocena histopatologiczna modelu 3D nabłonka jamy ustnej usługi
TZ.220.5.2022.R.2 Zakup telewizora wraz z montażem. dostawy
TZ.220.4.2022.ZO.12 Dostawa dynamometru dostawy
TZ.220.3.2022.5.66 Zakup telefonów VOIP wraz z bazami. dostawy
TZ.220.4.2022.ZO.10 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy
TZ.220.4.2022.ZO.11 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy
2/ZPU2/2022 Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie Wykonawcy do realizacji usługi przygotowania i przeprowadzenia "Wizyty studyjnej w centrum protetyczno-edukacyjnym obejmującej wykonawstwo prac z implantologii cyfrowej z wykorzystaniem systemu CAD-CAM" usługi szacowania wartości
ARE.611.1.2022 Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie Wykonawcy do realizacji usługi polegającej na opracowaniu i przygotowaniu aplikacji mobilnej do przeprowadzenia sondażowych badań terenowych usługi szacowania wartości