Witamy na stronie Zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy zamówienia UMB.

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert Sortuj rosnąco
TZ.220.13.2023.ZO.5 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji obsługi, systemu uzdatniania wody. dostawy
TZ.220.14.2023.ZO.18 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Analizy i Bioanalizy Leków UMB dostawy
TZ.220.19.2023.ZO.4 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji obsługi szafy chłodniczo- mroźniczej dostawy
TZ.220.7.2023.3.2 Jednorazowa dostawa paszy dla gryzoni firmy Research Diets dostawy
AI.220.82.2023ZC Wykonanie identyfikacji wizualnej projektu Białystok PLUS (Białystok Polish Longitudinal University Study). usługi
AWM/ERAS/01/2023/TM Zaprojektowanie, przygotowanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Biura Programu Erasmus+ w ramach finansowania z funduszy wsparcia organizacyjnego (OS) Programu Erasmus+ w ramach umowy finansowej nr 2022-1-PL01-KA131-HED-000053719
usługi
TZ.220.19.2023.ZO.3 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej dostawy
TZ.220.15.2023.ZO.4 MODYFIKACJA- DOSTAWA ZAMRAŻARKI NISKOTEMPERATUROWEJ -86°C dostawy
AGU.224.256.2023 Przedmiotem umowy jest:
1) usługa dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych
2) monitoring stanu ww. urządzeń wraz z odczytem liczników wykonanych kopii/wydruków za pośrednictwem powiadomień e-mailowych oraz usługą rozliczania kosztów dla urządzeń dzierżawionych
3) dostarczanie materiałów eksploatacyjnych, serwis dzierżawionych urządzeń
usługi
TZ.220.14.2023.ZO.17 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Centrum Badań Klinicznych UmB dostawy