Witamy na stronie Zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy zamówienia UMB.

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert Sortuj rosnąco
TZ.220.6A.2024.ZO.1 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 4 części dostawy
TZ.220.4.2024.ZO.1 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej z podziałem na 9 części dostawy
TZ.220.1.2024.ZO.1 Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych dla Zakładów UMB dostawy
TZ.220.14.2024.ZO.1 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego UMB dostawy
AI.220.4.2024ZC Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek UMB dostawy
1.MR.GAROS.2024 Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie Wykonawcy do wykonania badań obrazowych MR w ramach projektu pn. „Poszukiwanie wariantów genetycznych związanych z odpowiedzią metaboliczną na krótkotrwałe leczenie doustnym semaglutydem - Genetics of the Acute Response to Oral Semaglutide (GAROS)”, finansowanego przez UMB. usługi szacowania wartości
TKE/8/2024 Przedmiotem zamówienia jest remont - adaptacja pomieszczeń biurowych w Regionalnym Centrum Medycyny Cyfrowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. roboty budowlane
AGU.220.8.2023 Usługi w zakresie sukcesywnych tłumaczeń pisemnych tekstów artykułów naukowych z języka polskiego na język angielski i korekty językowej anglojęzycznych tekstów artykułów naukowych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. usługi
OWBK.613.1.5.2023 Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy usługi polegającej na administrowaniu zwrotami kosztów dojazdów uczestnikom badania pn. Randomizowane, kontrolowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne oceniające wpływ leczenia metforminą na funkcję endometrium u kobiet z rozpoznaną idiopatyczną niepłodnością, o skróconej nazwie METIN usługi
AWM/INT/13/2023/TM Tłumaczenia pisemne (zwykłe) z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski związane z umiędzynarodowieniem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. usługi