Witamy na stronie Zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy zamówienia UMB.

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert Sortuj rosnąco
AGU.213.8.2023 Przedmiotem umowy jest wykonanie i montaż 200 sztuk rolet materiałowych w Domu Studenta nr 2 ul. Waszyngtona 23 w Białymstoku, zgodnie
z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia.
usługi
TZ.220.14.2023.ZO.16 Dostawa drobnego sprzętu stomatologicznego dostawy
AGU.242.2.2023 Ubezpieczenie studentów Pakiet Medyka w zakresie:
• Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
• Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
• Ochrony prawnej
usługi
TKE/28/2023 Usługa techniczna w zakresie remontu istniejącej instalacji wentylacyjnej zakładu dydaktycznego UMB
Wg opisu w załączniku
Wymagana wizja lokalna - do sporządzenia oferty.
usługi
TZ.220.4.2023.ZO.26 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej:
Fitbit
dostawy
TZ.220.14.2023.ZO.14 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Farmakognozji UmB dostawy
CSM.PS.08.2023 Wyłonienie Wykonawców symulujących role pacjentów podczas zajęć dydaktycznych ze studentami kierunku lekarskiego w okresie od 01.10.2023 do 31.10.2024. usługi
AI.220.77.2023ZC Dostawa tabletów z etui i stacji dokujących dostawy
TZ.220.19.2023.ZO.2 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej z podziałem na 2 części: dostawy
TZ.220.6A.2023.ZO.12 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy