Witamy na stronie Zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy zamówienia UMB.

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert Sortuj rosnąco
TZ.220.4.2022.ZO.12 Dostawy sukcesywne rękawic diagnostycznych jednorazowych nitrylowych bez pudru dostawy
ARE.610.33.2021 Wyłonienie Wykonawcy – Badacza, członka zespołu projektowego w projekcie pn. „Krótko- i długoterminowe skutki zdrowotne zanieczyszczenia powietrza w Polsce Wschodniej” usługi
TZ.220.4.2022.ZO.11 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 4 części. dostawy
TZ.220.16.2022.ZO.25 MODYFIKACJA TERMINU SKŁADANIA OFERT Dostawa Fantomu BLS dziecka wraz głową do udrażniania dróg oddechowych nadgłośniowo dostawy
ABTT.081.1.2021.03.02 Oznaczenia w surowicy krwi selenu, witaminy B12, witaminy E i indeksu omega-3 usługi szacowania wartości
AZP.25.4.15.2022 Warsztaty z kompetencji analitycznych w interdyscyplinarnych grupach
usługi społeczne
APP.081.13.4.2020/PS2022 Wyłonienie Wykonawców symulujących role pacjentów podczas zajęć dydaktycznych ze studentami w roku akademickim 2022/2023 (semestr zimowy). usługi
AWM/NAW/10/2022/TM Tłumaczenia pisemne z języka polskiego na język angielski i proofreading (weryfikacja językowa) w ramach projektu pt. „Kierunek umiędzynarodowienie. Integracja międzynarodowej wspólnoty UMB i wzmocnienie zdolności do obsługi cudzoziemców” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. usługi
TZ.220.14.2021.ZO.16 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy
ARE.613.3.2022 Zapytanie ofertowe na przygotowanie kolacji w restauracji na 22 osoby w dniu 3.10.2022 w ramach projektu pn. „JoinUs4Health - Join Us To Optimize Health Through Cohort Research”. usługi