Witamy na stronie Zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy zamówienia UMB.

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert Sortuj rosnąco
TZ.220.6A.2024.ZO.1 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 4 części dostawy
TZ.220.4.2024.ZO.1 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej z podziałem na 9 części dostawy
TZ.220.1.2024.ZO.1 Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych dla Zakładów UMB dostawy
TZ.220.14.2024.ZO.1 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego UMB dostawy
1.MR.GAROS.2024 Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie Wykonawcy do wykonania badań obrazowych MR w ramach projektu pn. „Poszukiwanie wariantów genetycznych związanych z odpowiedzią metaboliczną na krótkotrwałe leczenie doustnym semaglutydem - Genetics of the Acute Response to Oral Semaglutide (GAROS)”, finansowanego przez UMB. usługi szacowania wartości
TKE/8/2024 Przedmiotem zamówienia jest remont - adaptacja pomieszczeń biurowych w Regionalnym Centrum Medycyny Cyfrowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. roboty budowlane
AGU.220.8.2023 Usługi w zakresie sukcesywnych tłumaczeń pisemnych tekstów artykułów naukowych z języka polskiego na język angielski i korekty językowej anglojęzycznych tekstów artykułów naukowych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. usługi
OWBK.613.1.5.2023 Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy usługi polegającej na administrowaniu zwrotami kosztów dojazdów uczestnikom badania pn. Randomizowane, kontrolowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne oceniające wpływ leczenia metforminą na funkcję endometrium u kobiet z rozpoznaną idiopatyczną niepłodnością, o skróconej nazwie METIN usługi
AWM/INT/13/2023/TM Tłumaczenia pisemne (zwykłe) z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski związane z umiędzynarodowieniem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. usługi
TZ.220.19.2023.ZO.12 Wytrząsarka laboratoryjna analogowa 1szt.- Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem. dostawy