Witamy na stronie Zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy zamówienia UMB.

Nr sprawy Sortuj malejąco Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
TKE 16/2023 Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia do chemicznej dezynfekcji ciepłej wody użytkowej w obiektach Uczelni na terenie kampusu uniwersyteckiego w Białymstoku przy ulicy Mickiewicza 2C, wraz z świadczeniem obsługi technicznej w okresie gwarancji. dostawy
TKE 17/2022 Roboty budowlane -Remont dwóch pomieszczeń rozdzielni ciepła budynku Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku , ul. Mickiewicza 2A roboty budowlane
TKE 26/2022 Remont z przebudową instalacji wodociągowej w budynkach UMB w Białymstoku, ul. Waszyngtona 13 i 13A dwa zadania.

roboty budowlane
TKE/12/2023 Remont Biura Prorektora ds. Nauki i Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku roboty budowlane
TKE/19/2023 Przedmiotem zamówienia jest remont - adaptacja pomieszczeń po oddziale chorób płuc przy ul. Żurawiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
roboty budowlane
TKE/28/2022 Remont pomieszczeń schronu . roboty budowlane
TKE/33/2022 Roboty budowlane polegające na remoncie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Centrum Dydaktyki Stomatologicznej UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 a 15-276 Białystok

roboty budowlane
TKE/8/2021 Dostawa urządzeń i montaż monitoringu CCTV w Domu Studenta nr 2 usługi
TZ 220.5.2022.B.146 Dostawa etykiet i pasków. dostawy
TZ..220.1.2022.8.19 Dostawa materiałów i artykułów ortodontycznych dostawy