Witamy na stronie Zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy zamówienia UMB.

Nr sprawy Sortuj malejąco Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
Polityka Cookies
TIN.200.1.2023 Zagospodarowanie terenu przy budynku Hali Sportowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ulicy Michała Wołodyjowskiego 1
roboty budowlane
TIN.200.2.2023 Zamówienie obejmuje wykonanie robót polegających na utwardzeniu nawierzchni przy budynkach Collegium Primum oraz Collegium Floridum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ulicy Adama Mickiewicza 2A i 2B roboty budowlane
TKE 16/2023 Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia do chemicznej dezynfekcji ciepłej wody użytkowej w obiektach Uczelni na terenie kampusu uniwersyteckiego w Białymstoku przy ulicy Mickiewicza 2C, wraz z świadczeniem obsługi technicznej w okresie gwarancji. dostawy
TKE/13/2024 Przedmiotem zamówienia jest remont - adaptacja pomieszczeń Centrum Monitorowania w Domu Studenta nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku roboty budowlane
TKE/18/24 „Zaprojektowanie i wykonanie systemu gaszenia gazem pomieszczeń 015 serwerowni i 016 pomieszczenia technicznego wraz z przeglądami przez okres 36 m-cy. roboty budowlane
TKE/45/2023 Przedmiotem zamówienia jest remont - adaptacja pomieszczeń biurowych w lewym skrzydle Pałacu Branickich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku roboty budowlane
TKE/8/2021 Dostawa urządzeń i montaż monitoringu CCTV w Domu Studenta nr 2 usługi
TKE/8/2024 Przedmiotem zamówienia jest remont - adaptacja pomieszczeń biurowych w Regionalnym Centrum Medycyny Cyfrowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. roboty budowlane
TZ..220.1.2022.8.19 Dostawa materiałów i artykułów ortodontycznych dostawy