Witamy na stronie Zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy zamówienia UMB.

Nr sprawy Sortuj malejąco Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
Nr AGU.304.25.2021 Izolacja DNA bakteryjnego metodą automatyczną z próbek kału ludzkiego. usługi
OWBK/613/8/2021/01 Wytworzenie placebo oraz przygotowanie badanego produktu (lek badany oraz placebo) do badań klinicznych (przepakowanie, etykietowanie, zwolnienie przez QP) realizowane w ramach projektu „Non-commercial clinical trial of statins cancer preventive and pleiotropic therapy in smokers with chronic obstructive pulmonary disease (COPD)” 2019/ABM/01/00074, finansowanego ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych. usługi
OWBK/613/8/2021/02 Magazynowanie i dystrybucja produktu badanego realizowane w ramach projektu „Non-commercial clinical trial of statins cancer preventive and pleiotropic therapy in smokers with chronic obstructive pulmonary disease (COPD)” 2019/ABM/01/00074, finansowanego ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych. usługi
OWBK/613/8/2021/03 Usługa analizy statystycznej do badania klinicznego w ramach projektu „Non-commercial clinical trial of statins cancer preventive and pleiotropic therapy in smokers with chronic obstructive pulmonary disease (COPD)” 2019/ABM/01/00074, finansowanego ze środków budżetu państwa od Agencji Badań Medycznych. usługi
TKE/26/2021 Prace remontowe pomieszczeń sanitariatów i naprawy schodów w budynku Collegium Uniwersum UMB w Białymstoku ul. Mickiewicza 2c
roboty budowlane
TKE/8/2021 Dostawa urządzeń i montaż monitoringu CCTV w Domu Studenta nr 2 usługi
TZ.20.6.2021.8.33 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego firmy Bionovo dostawy
TZ.20.6.3.2021.33 drobny sprzęt laboratoryjny firmy Hamilton dostawy
TZ.220.1.2020.8.10 Zakup rękawic diagnostycznych jednorazowych nitrylowych niebieskich bez pudru
dostawy
TZ.220.1.2020.8.11 Kombinezon ochronny barierowy dostawy