ARE.0600.1.2022

Dodane przez dre - 02/09/2022 - 09:09
Krótki opis zapytania:
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi cateringowej na potrzeby sympozjum naukowego "Rheology of live matter", organizowanego przez Zakład Mikrobiologii Lekarskiej i Inżynierii Nanobiomedycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy wykonania usługi cateringowej na potrzeby sympozjum naukowego Rheology of live matter w ramach Projektu pn. „Niesferyczne nanocząstki zawierające cerageniny jako innowacyjne podejście w rozwoju nowych substancji przeciwdrobnoustrojowych, immunomodulujących i stymulujących regeneracje tkanek”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki oraz w ramach projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza finansowanego ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

Opis Przedmiotu Zamówienia:

Wymagania dotyczące organizacji cateringu:

W dniu 22.09 2022 r.:

1. Serwis kawowy dla 40 osób od godz. 12:30 do godz. 16:00

1. napoje gorące – kawa z ekspresu, herbata w torebkach (min. 2 rodzaje herbaty w tym jedna czarna i jedna owocowa), dodatki w postaci cukru, mleka, cytryny w ilości dostosowanej do ilości zamawianej kawy/herbaty,

2. napoje zimne - woda gazowana i niegazowana (po min. 500 ml/osoba), soki owocowe – min. dwa rodzaje (po min. 300 ml/osoba);

3. bufet słodki - kruche ciastka (min. 2 rodzaje, łączna min. waga 50 gram/osoba), ciasto domowe typu sernik, szarlotka, marcinek, sękacz, inne ciasto pieczone – 2 rodzaje do wyboru (łącznie min. 200 gram ciasta/osoba), owoce min. 200 gram/osoba

2. Lunch w formie bufetu dla 40 osób wraz z obsługą kelnerską na godzinę 12:30

1. cztery rodzaje małych przekąsek (po dwie przekąski każdego rodzaju na osobę) typu „finger food” np. miniaturowe kanapki, sakiewki z ciasta francuskiego (z nadzieniem), tartinki, roladki itp., w tym wegetariańskie;

2. kompozycje sałatek mieszanych (2 rodzaje), w tym jedna z piersią z kurczaka, min. 200 g/osoba,

Oferent zapewnia dowóz cateringu o ustalonej godzinie na miejsce spotkania wskazane przez Zamawiającego. Koszt dowozu musi zostać uwzględniony w cenie oferty.

Oferent zapewnia przygotowanie bufetu (obrusy, serwetki itp.), stoliki koktajlowe (min. 10) własne naczynia (termosy/podgrzewacze, filiżanki, talerzyki, szklanki/kubeczki, łyżeczki, cukiernice, talerze, itp.), zgodnie z wymaganiami menu. Posiłki w momencie ich podawania powinny posiadać estetyczny wygląd i być podane w formie stołu szwedzkiego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości użycia naczyń i sztućców plastikowych do serwowanych dań/napojów, użyta zastawa nie może być uszkodzona.

Zamawiający przekaże Oferentowi 3 dni przed wydarzeniem ostateczną liczbę gości.

W dniu 23.09.2022:

  1. Serwis kawowy dla 15 osób od godz. 10:00 do godz. 17:00

1. napoje gorące – kawa z ekspresu, herbata w torebkach (min. 2 rodzaje herbaty w tym jedna czarna i jedna owocowa), dodatki w postaci cukru, mleka, cytryny w ilości dostosowanej do ilości zamawianej kawy/herbaty,

2. napoje zimne - woda gazowana i niegazowana (po min. 500 ml/osoba), soki owocowe – min. dwa rodzaje (po min. 300 ml/osoba),

3.  bufet słodki - kruche ciastka (min. 2 rodzaje, łączna min. waga 50 gram/osoba), ciasto domowe typu sernik, szarlotka, marcinek, sękacz, inne ciasto pieczone – 2 rodzaje do wyboru (łącznie min. 200 gram ciasta/osoba), owoce min. 200 gram/osoba.

  1. Bufet z przekąskami dla 15 osób od 13:00 do 14:00

1. przekąska mięsna min. 250 g/osoba

2. przekąska wegetariańska min. 250 g/osoba,

3. kompozycje sałatek (2 rodzaje) min. 150 g/osoba

Oferent zapewnia dowóz cateringu o ustalonej godzinie na miejsce spotkania wskazane przez Zamawiającego. Koszt dowozu musi zostać uwzględniony w cenie oferty.

Oferent zapewnia przygotowanie bufetu (obrusy, serwetki itp.), stoliki koktajlowe (min. 3) własne naczynia (termosy/podgrzewacze, filiżanki, talerzyki, szklanki/kubeczki, łyżeczki, cukiernice, talerze, itp.), zgodnie z wymaganiami menu. Posiłki w momencie ich podawania powinny posiadać estetyczny wygląd i być podane w formie stołu szwedzkiego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości użycia naczyń i sztućców plastikowych do serwowanych dań/napojów, użyta zastawa nie może być uszkodzona.

Zamawiający przekaże Oferentowi 3 dni przed wydarzeniem ostateczną liczbę gości oraz ilość przekąsek wegetariańskich.

Ponadto składając ofertę Oferent zobowiązuje się do:

1) świadczenia usługi cateringowej z wykorzystaniem świeżych produktów żywnościowych, w tym sezonowych;

2) przyrządzania posiłków w dniu świadczenia usług cateringowych,;

3) przygotowywania posiłków na bazie produktów wysokiej jakości; dania i napoje gorące powinny posiadać odpowiednią temperaturę w momencie podania;

4) zapewnienia obsługi kelnerskiej, odpowiedzialnej za rozmieszczenie potraw oraz sprzątanie w trakcie i po zakończeniu zajęć.

5) dostarczania posiłków na miejsce wskazane przez Zamawiającego i przygotowania serwisu 30 min. przed planowanym rozpoczęciem spotkania;

6) zapewnienia odpowiednich urządzeń grzewczych w tym przedłużaczy, kabli niezbędnych do ich podłączenia i do wykonania usługi;

7) uprzątnięcia naczyń i sprzętu oraz wywiezienia śmieci pozostałych po posiłkach 30 minut po zakończeniu spotkania.

Wymagania stawiane Oferentom:

  1. Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
  2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia – w celu potwierdzenia spełnienia warunku Oferent powinien wykazać się realizacją trzech zamówień cateringowych wykonanych dla trzech różnych odbiorców w okresie ostatnich 3 lat  przed upływem terminu składania ofert wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, ilości osób korzystających z usługi i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie.
  3. Oferta musi zawierać propozycję dwóch rodzajów menu na każdy dzień świadczenia usługi.
  4. Brak osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym – w celu potwierdzenia należy złożyć oświadczenie (załącznik do zapytania ofertowego).

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców odbędzie się wg formuły „spełnia/nie spełnia”.

Niespełnienie któregokolwiek z warunków skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z postępowania.

Miejsce realizacji usługi:

- w dniu 22.09.2022 r. – hol Pałacu Branickich, ul. J. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok;

- w dniu 23.09.2022 r. – Zakład Mikrobiologii Lekarskiej i Inżynierii Nanobiomedycznej, Collegium Universum (blok D) ul. Mickiewicza 2C, 15-222 Białystok

Kryteria oceny:
Najkorzystniejsza cena wykonania zamówienia: 100%
Termin / okres wykonania zamówienia:
22-23.09.2022
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Rozwoju i Ewaluacji
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Ewa Andruszkiewicz
Telefon kontaktowy:
856865118
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
1) dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) dokumenty potwierdzające realizację trzech zamówień cateringowych wykonanych dla trzech różnych odbiorców w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, ilości osób korzystających z usługi i odbiorców oraz ocenę odbiorcy co do jakości usługi,
3) propozycja dwóch rodzajów menu na każdy dzień świadczenia usługi,
4) oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (załącznik do zapytania ofertowego).
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1 (Kancelaria Ogólna) z dopiskiem "Zapytanie ofertowe nr ARE.0600.1.2022”
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.