APK/MBA BB/2024

Dodane przez mba - 13/05/2024 - 08:58
Krótki opis zapytania:
Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie Wykonawcy do świadczenia usług cateringowych podczas realizacji zajęć stacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku dla Uczestników pierwszej edycji trzysemestralnych studiów podyplomowych „ MBA w Ochronie Zdrowia zintegrowane z Badaniami Klinicznymi i Biobankowaniem” obejmujących 35 Uczestników studiów w weekendy (zjazdy weekendowe: sobota i niedziela)
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
Zapytanie dotyczące szacowania wartości zamówienia
Rodzaj zamówienia:
usługi szacowania wartości
Opis przedmiotu zamówienia:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku planuje udzielenie zamówienia dotyczącego wyłonienia Wykonawcy do świadczenia usług cateringowych podczas realizacji zajęć stacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku dla Uczestników pierwszej edycji trzysemestralnych studiów podyplomowych „ MBA w Ochronie Zdrowia zintegrowane z Badaniami Klinicznymi i Biobankowaniem” obejmujących 35 Uczestników studiów w weekendy (sobota i niedziela)

Usługa obejmuje przygotowanie i dostarczenie wyżywienia obejmującego całodzienną przerwę kawową dla 35 Uczestników studiów MBA w każdym z 50 dni zajęć stacjonarnych (zjazdy weekendowe: sobota i niedziela). Każdy dzień szkoleniowy wymaga przygotowania i dostarczenia cateringu obejmującego: przerwę kawową całodzienną (trwającą w każdym dniu zjazdowym  8 godzin dydaktycznych) = 50 dni zjazdowe x 35 osób =1750 uczestnikodni cateringu.

Działanie realizowane jest w ramach projektu pn. „MBA w Ochronie Zdrowia zintegrowane z Badaniami Klinicznymi i Biobankowaniem” finansowanego ze środków budżetu państwa przez Agencję Badań Medycznych realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku na podstawie umowy o dofinansowanie  Nr 2023/ABM/06/00003-00 w ramach konkursu Nr ABM/2023/6 na opracowanie i realizację autorskiego programu studiów podyplomowych z zakresu nauk biomedycznych.

W ramach rozeznania cenowego rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, Zamawiający zaprasza do przesłania wstępnej kalkulacji ceny ofertowej za realizację ww. zamówienia, zgodnie z załączonym formularzem cenowym – załącznik nr 1

Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem.

Termin / okres wykonania zamówienia:
28.09.2024-25.01.2026
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział ds. Klinicznych i Szkolenia Zawodowego
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Anna Michalska-Falkowska, Wioletta Ratajczak-Wrona
Telefon kontaktowy:
Anna Michalska-Falkowska – tel. 502 395 936 Wioletta Ratajczak-Wrona – tel. 500 027 741
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział ds. Klinicznych i Szkolenia Zawodowego pok. 332; Uprzejmie proszę o odesłanie uzupełnionego i podpisanego formularza cenowego w formie skanu do dnia 21.05.2024 r. na adres mailowy: mbabb@umb.edu.pl