Witamy na stronie Zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy zamówienia UMB.

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Sortuj rosnąco Kategoria Termin składania ofert
AI.220.48.2021ZC Licencja Grammarly Premium for individuals, 12-miesięcy dostawy
AI.220.26.2021ZC Licencja Dell EMC SmartQuota dla środowiska Isilon dostawy
AI.220.54.2021ZC Licencja Adobe Pro - Wieczysta licencja EDU/non profit dostawy
AWM/NAW/4/2021/TM Korekta językowa (proofreading) przez native speakera anglojęzycznych tekstów umieszczonych na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w ramach projektu pt. „Go Global! Wzmacnianie procesów umiędzynarodowienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. usługi
TZ.220.1.2022.8.1 Koncentrat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni oraz nieinwazyjnych wyrobów medycznych o wysokiej tolerancji materiałowej
Sterisept Forte 5 L
dostawy
AI.220.52.2021ZC Komputer przenośny do celów obróbki danych lipidomicznych dostawy
TZ.220.12.2021.ZO.9 Kolejna zmiana terminu składania ofert oraz odpowiedz na pytania. Dostawa lampy czołowej wraz z rozładunkiem, wniesieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej dla Kliniki Otolaryngologii
dostawy
TZ.220.12.2021.ZO.19 KLIMATYZATOR DO SALI DYDAKTYCZNEJ DO ZAKŁADU BIOLOGII dostawy
AZP.25.4.5.2022 I. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie, w salach szkoleniowych zapewnionych przez Zamawiającego, szkoleń zamkniętych pn.:
1) „Prowadzenie dokumentacji studiów”
2) „Obsługa studentów zagranicznych”
usługi społeczne
TZ.220.15.2021.ZO.41 Fotograficzny zestaw stomatologiczny dostawy