ARE.611.1.2022

Dodane przez dre - 21/04/2022 - 11:25
Krótki opis zapytania:
Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie Wykonawcy do realizacji usługi polegającej na opracowaniu i przygotowaniu aplikacji mobilnej do przeprowadzenia sondażowych badań terenowych
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi szacowania wartości
Opis przedmiotu zamówienia:

Opracowanie i przygotowanie aplikacji mobilnej do przeprowadzenia sondażowych badań terenowych pozwalającej na:

-  pobranie aplikacji ze sklepów Google Play i AppStore 

- wygenerowanie indywidualnych loginów i haseł dla ankieterów 

- dodawanie uprawnień dla ankieterów przez zespół badawczy 

- przesyłane odpowiedzi (surowych danych) na specjalny serwer, z którego można wygenerować zbiorcze dane (np. pliku .xlsx/.xls, w pliku .sta (arkusz Statistica), pdf, itp.), które może pobrać tylko zespół badawczy (kierownik projektu + członek zespołu) 

- przesłanie 50 pełnych ankiet na serwer 

- ankieter nie może mieć możliwości usunięcia ankiety 

- ankieter może edytować ankietę w momencie kiedy ją wypełnia - w momencie kiedy klika zakończ/wyślij, nie ma możliwości edycji 

- konieczność wprowadzenia kodu potwierdzającego wypełnienie ankiety pod podanym numerem telefonu przez ankietowanego (integracja z bramką SMS + pakiet 1500 SMS) 

Termin / okres wykonania zamówienia:
28.04.2022
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
dr hab. Mateusz Cybulski
Telefon kontaktowy:
tel.: (85) 686 51 08, (85) 748 55 28 (sekretariat), (85) 748 55 11 (Dziekanat)
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Uprzejmie proszę o odesłanie uzupełnionego i podpisanego formularza cenowego w formie skanu do dnia 28.04.2022, godz. 12:00 r. na adres
mailowy: dre@umb.edu.pl
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.