Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł - dostawy

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert Sortuj rosnąco
TZ.220.7.2023.3.3 Dostawa sprzętu biurowego, flipchart i tablicy. Zmiany w załącznikach
Unieważniono
dostawy
TZ.220.3.1.KT.2023 Zakup i dostawa artykułów przemysłowo-warsztatowych dostawy
TZ.220.19.2023.ZO.11 System do bezprzewodowego pomiaru temperatury wraz z systemem Backup do zamrażarki niskotemperaturowej- Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dostawy
TZ.220.16.2023.ZO.01 Modyfikacja - dodano wzór umowy, aktualizacja OPZ, zmiana terminu dostawy. Dostawy sukcesywne rękawic diagnostycznych jednorazowych nitrylowych bezpudrowych dostawy
TZ.220.6.2023.10.33 dostawa elementów ochrony radiologicznej dostawy
AI.220.102.2023ZC Dostawa dysków zewnętrznych na potrzeby jednostki UMB dostawy
TZ.220.4.2023.ZO.35 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej dostawy
TZ.220.5.R/1/23 Zakup artykułów biurowych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dostawy
TZ.220.4.2023.ZO.34 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej dostawy
TZ.220.4.2023.ZO.33 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej z podziałem na 2 części dostawy
TZ.220.12.2023.ZO.10 UWAGA - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT. Dostawa wyposażenia do Zakładu Medycyny Regeneracyjnej UMB z podziałem na części:
część nr 1 Pojemnik do sterylizacji - 3 szt.,
część nr 2 Waga do odpadów biologicznych - 1 szt.,
część nr 3 Waga do butli gazowych CO2 - 1 szt.,
część nr 4 Prysznic bezpieczeństwa - 10 szt.
dostawy
TZ.220.6.2023.09.33 dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego - kolumny HPLC dostawy
AI.220.99.2023ZC Dostawa laptopa na potrzeby jednostek UMB dostawy
TZ.220.3.E.2023 Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych 2023-2024 dostawy
TZ.220.19.2023.ZO.10 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego do celów naukowo - badawczych. dostawy
TZ.220.4.2023.ZO.32 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej z podziałem na 4 części dostawy
TZ.220.4.2023.ZO.31 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej. dostawy
TZ.220.4.2023.ZO.30 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej. dostawy
TZ.220.4.2023.ZO.29 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej. dostawy
TZ.220.4.2023.ZO.28 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej. dostawy