Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł - dostawy

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert Sortuj rosnąco
TZ.220.1.2022.8.24 Dostawa artykułów i materiałów higienicznych dostawy
TZ.220.1.2022.8.23 Dostawa artykułów i materiałów opatrunkowych dostawy
TZ.220.14.2021.ZO.17 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy
TZ.220.1.2022.8.22 Dostawa artykułów i materiałów eksploatacyjnych do sprzetu: Taski Profi Vileda Elektrolux dostawy
TZ.220.7.2022.3.3 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 7 części. dostawy
TZ.220.16.2022.ZO.27 Dostawa systemu zasysania płynów dostawy
TZ.220.3.E.2022 Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych 2022-2023 dostawy
TZ.220.4.2022.ZO.12 Dostawy sukcesywne rękawic diagnostycznych jednorazowych nitrylowych bez pudru dostawy
TZ.220.4.2022.ZO.11 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 4 części. dostawy
TZ.220.16.2022.ZO.25 MODYFIKACJA TERMINU SKŁADANIA OFERT Dostawa Fantomu BLS dziecka wraz głową do udrażniania dróg oddechowych nadgłośniowo dostawy
TZ.220.14.2021.ZO.16 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy
TZ.220.14.2022.ZO.15 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnegi dostawy
TZ.220.15.2022.ZO.24 MODYFIKACJA- DOSTAWA DYNAMOMETRU dostawy
TZ.220.3.G.2022 Dostawa gazów dostawy
TZ.220.4.2022.ZO.10 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 3 części. dostawy
TZ.220.1.2022.8.21 Dostawa okularów ochronnych dostawy
TZ.220.16.2022.ZO.21 Modyfikacja terminu składania ofert i OPZ Dostawa mieszadła magnetycznego dostawy
AI.220.39.2022ZC Dostawa licencji sieciowej (site license) oprogramowania Stata SE z nieograniczonym dostępem dla pracowników i studentów na terenie uczelni i na komputerach osobistych.
Na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
dostawy
TZ.220.16.2022.ZO.22 Dostawa aparatu do elektrotransferu białek dostawy
TZ.220.16.2022.ZO.20 MODYFIKACJA TERMINU SKŁADANIA OFERT I OPZ Dostawa zamrażarki dostawy