Zamówienia z dziedziny nauki

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
TZ.220.8.2021.7.01 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 16 części dostawy 2021/11/05 do godziny 10.00
TZ.220.7.2021.7.11 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 12 części dostawy 2021/10/29 do godz. 10:00
TZ.220.7.2021.7.10 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 8 części dostawy 2021/10/26 do godz. 10:00
TZ.220.7.2021.7.9 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 13 części dostawy 2021/10/18 do godz. 10:00
TZ.220.7.2021.7.8 Jednorazowa dostawa myszy laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 1 część. dostawy 2021/10/08 do godz. 10:00
TZ.220.7.2021.7.7 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 9 części dostawy 2021/10/07 do godz. 10:00
ARE.611.2.1.2021 Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy – Badacza, członka zespołu projektowego do zaprojektowania, przeprowadzenia i walidacji procesów w ramach projektu „INFOTESTER - Opracowanie i weryfikacja oryginalnych metod wertykalnej sztucznej inteligencji do automatycznego i precyzyjnego wykrywania dezinformacji” usługi 2021/10/15, 15:00
TZ.220.7.2021.7.6 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 13 części dostawy 2021.09.30 - 10:00
TZ.220.7.2021.7.5 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 7 części dostawy 2021.09.21 - 10:00
TZ.220.7.2021.7.4 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 13 częśc dostawy 2021/09/16 do godz. 10:00
TZ.220.7.2021.7.3 jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 13 części dostawy 2021/09/09 10:00
TZ.220.7.2021.7.2 jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 5 części dostawy 2021/08/27 10:00
AZP.25.1.24.2021 Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 25 części. dostawy 2021/08/26
TZ.220.7.2021.7.1 jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych, z podziałem na 14 części
dostawy 2021/08/12
AZP.25.1.37.2021 Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych, z podziałem na 25 części. dostawy 2021/07/28