Zamówienia z dziedziny nauki

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
TZ.220.7.2021.7.4 Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 13 częśc dostawy 2021/09/16 do godz. 10:00
TZ.220.7.2021.7.3 jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 13 części dostawy 2021/09/09 10:00
TZ.220.7.2021.7.2 jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 5 części dostawy 2021/08/27 10:00
AZP.25.1.24.2021 Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 25 części. dostawy 2021/08/26
TZ.220.7.2021.7.1 jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych, z podziałem na 14 części
dostawy 2021/08/12
AZP.25.1.37.2021 Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych, z podziałem na 25 części. dostawy 2021/07/28