TKE/35/2024

Dodane przez TKE - 23/05/2024 - 07:18
Krótki opis zapytania:
Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń biurowych na potrzeby OŚRODKA WSPARCIA BADAŃ KLINICZNYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku mieszczących się w Domu Studenta nr 2.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje swym zakresem pomieszczenia o łącznej powierzchni około 110, 00 m2 .Prace budowlane przewidziane remontem obejmują:

 • zabezpieczenie pomieszczeń przyległych przed skutkami robót budowlanych;
 • zabezpieczenie okien i podłóg;
 • zbicie gresu i cokolików;
 • przygotowanie ścian i sufitów pod malowanie – szpachlowanie, gruntowanie;
 • malowanie ścian i sufitów (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym);
 • demontaż starych wykładzin w wybranych pomieszczeniach, wykonanie wylewki samopoziomującej i montaż nowych wykładzin PCV homogenicznych np.: FORBO w części pomieszczeń,
 • ułożenie gresu i glazury w łazience oraz cokolików w pomieszczeniu biurowym,
 • sprzątnięcie po robotach.

  Uwagi:Zamawiający przewiduje wizję lokalną w dniu 27.05.2024 r. godzina 9: 00 przed wejściem do budynku Dom Studenta nr 2, Białystok Ul. Waszyngtona 23A

Kryteria oceny:
Najniższa cena
Termin / okres wykonania zamówienia:
60 dni od dnia podpisania umowy
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Konserwacji i Eksploatacji
Numer pokoju:
152
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Piotr Sobiecki
Telefon kontaktowy:
85 748-55-51
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Dział Konserwacji i Eksploatacji pokój 152
Ul. Mickiewicza 2C
Pokój numer:
152
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
 • swobodnego wyboru oferty,
 • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
 • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.