AGU.213.6.2024

Dodane przez marek.walendziuk - 05/06/2024 - 11:26
Krótki opis zapytania:
Zapytanie ofertowe nr AGU.213.6.2024 dotyczące wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu i montażu 97sztuk rolet i plis w tym 2 lufciki.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu i montażu  97 sztuk rolet i plis w tym 2 lufciki.

specyfikacja rolet i plis w poszczególnych jednostkach UMB:

I. roleta w kasecie Luisa dzień-noc – wymiary jednostkowe 90 cm x 150 cm - 7 sztuk

montaż bezinwazyjny

prowadnice przestrzenne

materiał TURYN BO lub odpowiadający parametrom,

kolor do uzgodnienia,

Collegium Pathologicum, BIOBANK – pomieszczenie 2.07, ul. Waszyngtona 15

 

II. roleta w kasecie Luisa , wymiary jednostkowe 80 cm x 150 cm - 28 sztuk

montaż bezinwazyjny

prowadnice przestrzenne

materiał New York BO lub odpowiadający parametrom,

kolor do uzgodnienia

Collegium Novum, ZAKŁAD DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ,

ul. Waszyngtona 15A

 

III. rolety w kasecie Luisa dzień-noc , wymiary jednostkowe 70 cm x 150 cm - 4 sztuki

montaż bezinwazyjny

prowadnice przestrzenne

materiał Supreme Thermo BO lub odpowiadający parametrom,

kolor do uzgodnienia

Collegium Novum, ZAKŁAD FARMAKOLOGII KLINICZNEJ, ul. Waszyngtona 15A

 

IV. plisy okienne, wymiary jednostkowe 52 cm x 170 cm - 8 sztuk.

montaż bezinwazyjny Delux

prowadnice przestrzenne

materiał Palma BO lub odpowiadający parametrom,

kolor do uzgodnienia

Collegium Floridum, ZAKŁAD BROMATOLOGII

 ul. Mickiewicza 2b

 

V. plisy okienne, wymiary jednostkowe 68 cm x 170 cm, - 6 sztuk

montaż bezinwazyjny Delux

prowadnice przestrzenne

materiał Alba BO lub odpowiadający parametrom,

kolor do uzgodnienia

Collegium Floridum, ZAKŁAD CHEMII LEKÓW ,

ul. Mickiewicza 2B

 

 

VI. plisy okienne, wymiary jednostkowe 75 cm x 170 cm, - 6 sztuk.

montaż bezinwazyjny Delux

prowadnice przestrzenne

materiał Palma BO lub odpowiadający parametrom,

kolor do uzgodnienia

Collegium Floridum, ZAKŁAD CHEMII NIEORGANICZNEJ,

ul. Mickiewicza 2B

 

VII. rolety w kasecie Luisa dzień-noc, wymiary jednostkowe 70 cm x 150 cm, - 10 sztuk

montaż bezinwazyjny

prowadnice przestrzenne

materiał Venus BO lub odpowiadający parametrom,

kolor do uzgodnienia

Collegium Floridum ,ZAKŁAD MIKROBIOLOGII LEKARSKIEJ I INŻYNIERII NANOBIOMEDYCZNEJ  

Pracownia Nanomedycyny, ul. Mickiewicza 2B

 

VIII. plisy okienne, wymiary jednostkowe 52 cm x 170 cm, - 4 sztuki.

montaż bezinwazyjny Delux

prowadnice przestrzenne

materiał Palma BO lub odpowiadający parametrom,

kolor do uzgodnienia

Collegium Floridum, ZAKŁAD ANALIZY i BIOANALIZY LEKÓW, ul. Mickiewicza 2B

 

IX. rolety w kasecie Luisa dzień-noc, wymiary jednostkowe 70 cm x 150 cm, - 20 sztuk

montaż bezinwazyjny

prowadnice przestrzenne

materiał TURYN BO lub odpowiadający parametrom,

kolor do uzgodnienia

Collegium Floridum, ZAKŁAD HIGIENY i ZABURZEŃ METABOLICZNYCH, ul. Mickiewicza 2B

 

 

X. rolety w kasecie Luisa dzień-noc 2 sztuki – 62 cm x 132 cm, oraz 2 lufciki o wymiarach 27 cm. X 62 cm

montaż bezinwazyjny

prowadnice przestrzenne

materiał Supreme Thermo BO lub odpowiadający parametrom

Collegium Novum, ZAKŁAD LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYKI KLINICZNEJ, ul. Waszyngtona 15A

 

Kryteria oceny:
najniższa cena
Termin / okres wykonania zamówienia:
przez okres 2 miesięcy od daty podpisania umowy
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. Mickiewicza 2c, Dział AGU, pokój 169
Dział:
Dział Administracyjno Gospodarczy i Usług
Numer pokoju:
169
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Marek Walendziuk
Telefon kontaktowy:
85 6865203
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Kancelaria Ogólna UMB, pokój 160,Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul Jana Kilińskiego1, lewe skrzydło Pałacu Branickich, ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr AGU.213.6.2024 dotyczące wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu i montażu 97sztuk rolet i plis w tym 2 lufciki.
Pokój numer:
160
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.