Witamy na stronie Zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy zamówienia UMB.

Nr sprawy Sortuj malejąco Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
TZ.220.3.C.2021 Sukcesywna dostawa azotu ciekłego 2021-2022 dostawy
TZ.220.3.C.2022 Sukcesywna dostawa azotu ciekłego 2022-2023 dostawy
TZ.220.3.E.2021 Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych 2021-2022 dostawy
TZ.220.3.G.2021 Dostawa gazów dostawy
TZ.220.3.G.2022 Dostawa gazów dostawy
TZ.220.3.H.2022 Sukcesywna dostawa materiałów instalacyjno-sanitarnych 2022-2023 dostawy
TZ.220.4.2021.ZO.38 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 2 części dostawy
TZ.220.4.2021.ZO.56 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 2 części dostawy
TZ.220.4.2021.ZO.57 Dostawa kuwet grafitowych do spektrometru absorpcji atomowej dostawy
TZ.220.4.2021.ZO.58 Dostawa kuwet grafitowych do spektrometru absorpcji atomowej dostawy