Witamy na stronie Zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy zamówienia UMB.

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert Sortuj rosnąco
TZ.220.4.2021.ZO.5 Dostawa kolumny chromatograficznej dostawy
TZ.220.7.2021.3.2 Dostawa odczynników laboratoryjnych firm: Polycheck, LifeSpan BioSciences, Innovative Research, Lonza Biosciences dostawy
AWM/NAW/3/2021/TM Tłumaczenia pisemne z języka polskiego na język angielski w ramach projektu pt. „Welcome to Medical University of Bialystok. Rozwój potencjału instytucjonalnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku kluczowym etapem wdrożenia strategii umiędzynarodowienia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. usługi
TZ.220.4.2021.ZO.4 Dostawa elektrod bipolarnych dostawy
TZ.220.1.2021.8.1 Dostawa nici chirurgicznych dla Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej
z podziałem na 4 części
dostawy
TZ.220.4.2021.ZO.3 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 5 części dostawy
TZ.220.7.2021.3.1 Dostawa odczynników firm: Biosensis, Isphen Pharma, Innovative Research, Proteintech, BioShop, Horizon, Signosis dostawy
AZP.25.4.36.2020 Przygotowanie i przeprowadzenie, w siedzibie Zamawiającego, 2-dniowgo szkolenia (16 godzin dydaktycznych) dla 5 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku p/n „Komercjalizacja wyników badań naukowych: Tworzenie spin-outów”.
usługi społeczne
AZP.25.4.37.2020 Przygotowanie i przeprowadzenie, w siedzibie Zamawiającego, szkolenia dla 51 nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, którzy będą pełnili funkcje egzaminatorów w trakcie egzaminów typu OSCE (Objective Structural Clinical Examination). usługi społeczne
TZ.220.4.2021.ZO.2 Dostawa dysków SSD 1TB dostawy