Witamy na stronie Zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy zamówienia UMB.

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert Sortuj rosnąco
TZ.220.1.2021.8.7 Dostawa odzieży medycznej ochronnej damskiej dostawy
AGU.213.4.2021 Wyłonienie Wykonawcy usługi:
- odbioru, transportu, przetwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
- odbioru, transportu, unieszkodliwiania odpadów z grupy 18 01, w tym odpadów medycznych zakaźnych,
- odbioru, transportu, unieszkodliwiania z grupy 18 02, w tym zakaźnych odpadów weterynaryjnych,
z obiektów jednostek organizacyjnych należących do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
usługi
TZ.220.4.2021.ZO.24 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy
TZ.220.4.2021.ZO.25 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy
TZ.220.6.2021.10.33 dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy
DWL-073/ZPU2/1/2021 (Szkolenie nr 1); DWL-073/ZPU2/2/2021 (Szkolenie nr 2) Przygotowanie i przeprowadzenie dwóch szkoleń medycznych, polegających na nabyciu umiejętności specjalistycznego fotografowania uzębienia, jamy ustnej i twarzy pacjentów, przy czym szkolenie „Dokumentacyjna Fotografia Stomatologiczna” (Szkolenie nr 1) skierowane będzie do nauczycieli akademickich UMB posiadających tytuł zawodowy lekarza dentysty/stomatologa, szkolenie „Fotografia cyfrowa w stomatologii” (Szkolenie nr 2) skierowane będzie do studentek II roku kierunku Higiena Stomatologiczna.
Szkolenia będą realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
usługi społeczne
TZ.220.6.2021.8.33 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy
TZ.220.1.2021.8.5 Dostawa kombinezonów włókninowych jednorazowego użytku
dostawy
AWM/NAW/5/2021/TM Tłumaczenia pisemne z języka polskiego na język angielski w ramach projektu pt. „Go Global! Wzmacnianie procesów umiędzynarodowienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. usługi
AWM/NAW/4/2021/TM Korekta językowa (proofreading) przez native speakera anglojęzycznych tekstów umieszczonych na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w ramach projektu pt. „Go Global! Wzmacnianie procesów umiędzynarodowienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. usługi