Witamy na stronie Zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy zamówienia UMB.

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert Sortuj rosnąco
TZ.220.13.2023.ZO.9 Autoklaw - 1 szt. Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji obsługi. dostawy
TZ.220.13.2023.ZO.7 Wytrząsarka szybkoobrotowa laboratoryjna – 1 szt. Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji obsługi. dostawy
TZ.220.13.2023.ZO.8 Termoblok – 1 szt. Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji obsługi. dostawy
TZ.220.4.2023.ZO.27 Dostawa drobnej aparatury laboratoryjnej. dostawy
OWBK.613.1.2.2023 Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie Wykonawcy do wykonania badania PET/CT i PET/MR w ramach eksperymentu badawczego pn. „Badanie porównawcze wartości klinicznej innowacyjnych technik obrazowania całego ciała WBMR i PET/MR względem PET/CT oraz standardowej ścieżki diagnostycznej w przedoperacyjnej ocenie stadium zaawansowania zmian u chorych na raka piersi”, nr 2023/ABM/01/00012, finansowanego przez Agencję Badań Medycznych. usługi szacowania wartości
OWBK.613.1.3.2023 Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie Wykonawcy do wykonania badania WBMR w ramach eksperymentu badawczego pn. „Badanie porównawcze wartości klinicznej innowacyjnych technik obrazowania całego ciała WBMR i PET/MR względem PET/CT oraz standardowej ścieżki diagnostycznej w przedoperacyjnej ocenie stadium zaawansowania zmian u chorych na raka piersi”, nr 2023/ABM/01/00012, finansowanego przez Agencję Badań Medycznych. usługi szacowania wartości
AZP.25.4.9.2023 Szkolenie z zaawansowanej obsługi aplikacji MS Excel dla kadry administracyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku usługi społeczne
AI.220.90.2023ZC Dostawa pętli indukcyjnej dostawy
AI.220.87.2023ZC Dostawa sprzętu multimedialnego na potrzeby jednostek UMB dostawy
TZ.220.12.2023.ZO.9 Meble do pomieszczeń magazynowych i laboratoryjnych – 1 kpl. dostawy