Witamy na stronie Zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy zamówienia UMB.

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Sortuj rosnąco Kategoria Termin składania ofert
TZ.220.14.2022.ZO.14 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy
TZ.220.14.2022.ZO.10 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego
dostawy
TZ.220.12.2021.ZO.15 Dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego wraz z rozładunkiem, wniesieniem dla Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej UMB
dostawy
TZ.220.1.2021.8.11 Dostawa detergentów dostawy
TZ.220.10.2021.ZO.3.ZPUII Dostawa Cyfrowego skanera zewnątrzustnego do obrazowania 3D tkanek pacjenta wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dostawy
TZ.220.10.2021.ZO.12.ZPUII Dostawa cyfrowego skanera zewnątrzustnego do obrazowania 3D tkanek pacjenta wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dostawy
TZ.220.15.2022.ZO.8 Dostawa cewnika ciśnieniowego z czujnikiem dostawy
TZ.220.15.2022.ZO.16 DOSTAWA BASENÓW DO PRZECHOWYWANIA ZWŁOK dostawy
TZ.220.15.2022.ZO.19 DOSTAWA AUTOMATYCZNEGO LICZNIKA KOMÓREK dostawy
TZ.220.10.2021.ZO.29 Dostawa Autoklawu wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dostawy