ATK-003/ZPU2/2022

Dodane przez magdalena.kryp… - 12/04/2022 - 12:29
Krótki opis zapytania:
Szacowanie wartości zamówienia na wyłonienie Wykonawcy do realizacji usługi
„Opracowanie materiałów do kursu e-learningowego na kierunku higiena stomatologiczna”
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
Szacowanie wartości zamówienia
Rodzaj zamówienia:
usługi szacowania wartości
Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis w załączniku

Termin / okres wykonania zamówienia:
Listopad 2022
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
15-295 Białystok, ul. Szpitalna 30,
tel. 85 686 52 44
Dział:
Dział Nowoczesnych Metod i Technik Kształcenia
Numer pokoju:
0.11
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Małgorzata Żynel
Telefon kontaktowy:
(85) 686 52 44, malgorzata.zynel@umb.edu.pl
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
na adres mailowy: malgorzata.zynel@umb.edu.pl