Witamy na stronie Zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy zamówienia UMB.

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert Sortuj rosnąco
TZ.220.7.2021.3.4 Dostawa odczynników dostawy
TZ.220.4.2021.ZO.9 Dostaw drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy
TZ.220.4.2021.ZO.10 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy
TZ.20.6.2021.8.33 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego firmy Bionovo dostawy
TZ.220.4.2021.ZO.8 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 8 części dostawy
TZ.220.4.2021.ZO.7 Dostawa tonerów dostawy
AWM/NCBR/01/2021/TM Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej polegającej na realizacji zajęć w języku angielskim dla studentów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz dla studentów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w ramach projektu: „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. usługi społeczne
AWM/NCBR/01/2021/TM Preparation and execution of the training service consisting in conducting classes in English for the students of the Faculty of Medicine with the Division of Dentistry and Division of Medical Education in English as well as for the students of the Faculty of Pharmacy with the Division of Laboratory Medicine as part of the project: “The Integrated Education Quality Development Program at the Medical University of Bialystok”, co-financed by the European Social Fund as part of the Operational Programme Knowledge Education Development 2014-2020. usługi społeczne
TZ.220.4.2021.ZO.6 Dostawa wytrząsarki dostawy
TZ.220.7.2021.3.3 Dostawa odczynników i testów na antygeny. dostawy