Witamy na stronie Zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy zamówienia UMB.

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Sortuj rosnąco Kategoria Termin składania ofert
TZ.220.12.2020.ZO.48 ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT. Dostawa wraz z rozładunkiem, instalacją chłodzonej powietrzem śrubowej sprężarki z wtryskiem oleju dla Centrum Badań Klinicznych UMB dostawy
AI.220.51.2021ZC Zestaw do nagrywania/odtwarzania konsultacji z udziałem pacjenta symulowanego dostawy
Nr AGU.304.24.2021 Zapytanie ofertowe Nr AGU.304.24.2021 na wyłonienie Wykonawcy wykonania usługi badawczej dotyczącej obrazowania wysokorozdzielczego transmisyjną mikroskopią elektronową wraz z analizą pierwiastkową. usługi
AGU.304.23.2021 Zapytanie ofertowe Nr AGU.304.23.2021 na wyłonienie Wykonawcy badań sekwencjonowania transkryptomu bakteryjnego (RNA-Seq) oraz genomów bakteryjnych (WGS) usługi
AGU.304.18.2021 Zapytanie ofertowe Nr AGU.304.18.2021 dotyczące wyłonienia wykonawcy na badania biomechaniczne implantu ze stawem skokowym z analizą statystyczną wyników, oraz opracowanie opakowania i kasety z instrumentarium do implantu podskokowego spełniającej standardy sali operacyjnej ramach projektu badawczego pt.” Ocena wyników małoinwazyjnego operacyjnego leczenia stopy płasko – koślawej statycznej u dzieci, z użyciem nowego typu implantu podskokowego” w ramach realizacji projektu „Krajowe Międzysektorowe Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku ” D/SD/WER/18/5541/01. usługi
AGU.213.2.2021 Zapytanie ofertowe Nr AGU.213.2.2021 dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu i montażu 120 sztuk rolet materiałowych, oraz 20 sztuk folii ochronnych usługi
ADN/NCN/1/2021 Zapytanie ofertowe nr ADN/NCN/1/2021 dotyczące wyłonienia wykonawcy na wykonanie analizy metagenomicznej próbek DNA w oparciu o masowe równoległe sekwencjonowanie regionu V3-V4 genu 16S rRNA umożliwiające identyfikację grup taksonomicznych zarówno Bacteria jak i Archea (300 próbek) z rozszerzoną analizą bioinformatyczna oraz pełnych metagenomów w podejściu typu shotgun (36 próbek) - zmiana opisu zamówienia i terminu składania ofert usługi
AGU.304.28.2021 Zapytanie ofertowe Nr AGU.304.28.2021 na wyłonienie Wykonawcy na wykonanie usługi wyciszenia genu metodą CRISP/Cas9 w linii komórkowej G-361 usługi
ARE.611.1.2.2021 Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia 3 kandydatek/ów (lekarzy) na wykonawców w projekcie pn.: „Opracowanie i walidacja kliniczna nowego hybrydowego testu molekularnego (SARS-HYB45) do bezpośredniej i szybkiej diagnostyki SARS-CoV-2: aplikacja laboratoryjna i „point-of-care” (POC)”. Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa usługi
ARE.611.1.3.2021 Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia 11 kandydatek/ów (pielęgniarek) na wykonawców w projekcie pn.: „Opracowanie i walidacja kliniczna nowego hybrydowego testu molekularnego (SARS-HYB45) do bezpośredniej i szybkiej diagnostyki SARS-CoV-2: aplikacja laboratoryjna i „point-of-care” (POC)”. Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
usługi