Witamy na stronie Zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy zamówienia UMB.

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert Sortuj rosnąco
TZ.220.4.2021.ZO.22 Dostawa stempli do tabletkarki Korsch XP1 dostawy
Nr AGU.304.24.2021 Zapytanie ofertowe Nr AGU.304.24.2021 na wyłonienie Wykonawcy wykonania usługi badawczej dotyczącej obrazowania wysokorozdzielczego transmisyjną mikroskopią elektronową wraz z analizą pierwiastkową. usługi
AWM/NCBR/16/2021/TM Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej polegającej na realizacji zajęć w ramach międzynarodowej szkoły letniej w Białymstoku dla doktorantów, w ramach projektu: „Interdyscyplinarne, międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej i nauk farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. usługi
AWM/NCBR/16/2021/TM Preparation and implementation of training services consisting in the implementation of classes within the frameworks of International Summer School in Białystok for PhD students, as part of the project entitled: "Interdisciplinary, international doctoral studies in medical biology and pharmaceutical sciences at the Medical University of Bialystok" co-financed by the European Social Fund as part of the Operational Programme Knowledge Education Development 2014-2020. usługi
AGU.304.23.2021 Zapytanie ofertowe Nr AGU.304.23.2021 na wyłonienie Wykonawcy badań sekwencjonowania transkryptomu bakteryjnego (RNA-Seq) oraz genomów bakteryjnych (WGS) usługi
2/ZPU3/GER-WSK/2021 Usługa transportu autokarowego dotycząca przewozu studentów na dwie wizyty studyjne do Sanatorium Augustów „PAŁAC NA WODZIE” FALKOWSKI w Augustowie. usługi
TZ.220.4.2021.ZO.21 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 2 części dostawy
TZ.220.4.2021.ZO.20 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dostawy
TZ.220.1.2021.8.4 Dostawa ochron osobistych jednorazowych dostawy
TZ.220.4.2021.ZO.19 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 2 części dostawy