Witamy na stronie Zapytań ofertowych na wyłonienie Wykonawcy zamówienia UMB.

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Sortuj rosnąco Kategoria Termin składania ofert
TZ.220.12.2020.ZO.48 ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT. Dostawa wraz z rozładunkiem, instalacją chłodzonej powietrzem śrubowej sprężarki z wtryskiem oleju dla Centrum Badań Klinicznych UMB dostawy
AI.220.51.2021ZC Zestaw do nagrywania/odtwarzania konsultacji z udziałem pacjenta symulowanego dostawy
AGU.304.5.2022 Zapytanie ofertowe Nr AGU.304.5.2022 na wyłonienie Wykonawcy świadczącego usługi transportu zwierząt laboratoryjnych. usługi
Nr AGU.304.24.2021 Zapytanie ofertowe Nr AGU.304.24.2021 na wyłonienie Wykonawcy wykonania usługi badawczej dotyczącej obrazowania wysokorozdzielczego transmisyjną mikroskopią elektronową wraz z analizą pierwiastkową. usługi
AGU.304.23.2021 Zapytanie ofertowe Nr AGU.304.23.2021 na wyłonienie Wykonawcy badań sekwencjonowania transkryptomu bakteryjnego (RNA-Seq) oraz genomów bakteryjnych (WGS) usługi
AGU.304.2.2022 Zapytanie ofertowe Nr AGU.304.2.2022 na wyłonienie Wykonawcy na wykonanie usługi w postaci analizy elementarnej w warstwie powierzchniowej próbek proszkowych - próbki węglowe (analiza pierwiastków C, N, B, O). usługi
AGU.304.18.2021 Zapytanie ofertowe Nr AGU.304.18.2021 dotyczące wyłonienia wykonawcy na badania biomechaniczne implantu ze stawem skokowym z analizą statystyczną wyników, oraz opracowanie opakowania i kasety z instrumentarium do implantu podskokowego spełniającej standardy sali operacyjnej ramach projektu badawczego pt.” Ocena wyników małoinwazyjnego operacyjnego leczenia stopy płasko – koślawej statycznej u dzieci, z użyciem nowego typu implantu podskokowego” w ramach realizacji projektu „Krajowe Międzysektorowe Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku ” D/SD/WER/18/5541/01. usługi
AGU.304.1.2022 Zapytanie ofertowe Nr AGU.304.1.2022 na wyłonienie Wykonawcy na wykonanie usługi badawczej dotyczącej obrazowania wysokorozdzielczego transmisyjną mikroskopią elektronową. usługi
AGU.213.2.2021 Zapytanie ofertowe Nr AGU.213.2.2021 dotyczące wyłonienia wykonawcy usługi polegającej na wykonaniu i montażu 120 sztuk rolet materiałowych, oraz 20 sztuk folii ochronnych usługi
ADN/NCN/1/2021 Zapytanie ofertowe nr ADN/NCN/1/2021 dotyczące wyłonienia wykonawcy na wykonanie analizy metagenomicznej próbek DNA w oparciu o masowe równoległe sekwencjonowanie regionu V3-V4 genu 16S rRNA umożliwiające identyfikację grup taksonomicznych zarówno Bacteria jak i Archea (300 próbek) z rozszerzoną analizą bioinformatyczna oraz pełnych metagenomów w podejściu typu shotgun (36 próbek) - zmiana opisu zamówienia i terminu składania ofert usługi